Nadácia otvorenej spoločnosti oslávila 30 rokov

6.12.2022

Nadácia otvorenej spoločnosti je taká stará, že si pamätá posledné dni Československa. Vznikla 12. novembra 1992 a odvtedy patrí k pilierom rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

15. novembra 2022 sme v kruhu našich zakladateľov, partnerov, kolegov, priateľov a partnerov oslávili tridsiate výročie a symbolicky vstúpili do ďalšej etapy nášho fungovania.

Na oslave v bratislavskom kostole Klarisiek sa zišlo množstvo osobností, ktorí stáli na začiatku našej cesty, aj tých, ktorí s nami chcú pokračovať v našej práci dnes. Ľudí, ktorí už roky ukazujú, aké dôležité je pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti opierať sa o pevné zásady. Mali sme veľkú radosť, že sme mohli opäť stretnúť generáciu našich zakladateľov a zakladateliek – Alenu Pánikovú, Rudolfa Chmela, Kláru Orgovánovú, či Pavla Demeša. Obzvlášť veľkou poctou bola účasť našej úplne prvej riaditeľky Rachel Tritt, ktorá špeciálne kvôli výročiu pricestovala z USA. Rachel v príhovore odovzdala tiež pozdravy a odkaz od výkonného viceprezidenta Open society foundations v New Yorku Leonarda Benardo.

Na pódiu sa vystriedalo viacero osobností a priateľov Nadácie, ktorí sa s nami podelili o svoje spomienky aj vízie pre ďalšie fungovanie občianskej spoločnosti. Bývalí aj súčasní riaditelia Nadácie Ján Orlovský a Fedor Blaščák, člen prvej Správnej rady OSF Boris Strečanský, či bývalá Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Priateľov z neziskového sektora zastúpili Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu, Pavel Hrica zo združenia Cesta Von a Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Zo záznamu sa účastníkom prihovoril sudca Ján Hrubala a tiež aktivistka a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová.

Veľké poďakovanie patrí aj básnikovi Vladovi Jančekovi, ktorý špeciálne pre túto príležitosť napísal a s veľkým ohlasom predniesol svoju báseň o stave spoločnosti. Na stav spoločnosti kriticky reagovalo aj angažované hudobné vystúpenie kapely Drť.  

Koncentrácia významných osobností spoločenského a verejného života na podujatí nám pripomenula, aký hlboký odkaz zanechalo uplynulých 30 rokov práce Nadácie v prospech rozvoja demokracie a občianskej spoločnosti. Za ten čas Slovensko prekonalo viacero zlomových momentov. V tých kľúčových okamihoch sme sa dokázali zjednotiť, urobiť v správnom čase správne rozhodnutia. Sotva by sa to však podarilo bez vytrvalej práce statočných ľudí odhodlaných brániť hodnoty slobody a demokracie. A mnohí z nich sú spojení s históriou OSF, či už priamo prácou v jej orgánoch, alebo nepriamo ako prijímatelia jej podpory.

Oslavy výročia boli určené najmä im. Boli výrazom vďaky za ich odkaz a úsilie a zároveň nášho záväzku v ňom pokračovať. Ideme ďalej.

Fotogaléria z podujatia

Fotogaléria z histórie

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter