Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 12. ročník prestížnej Novinárskej ceny

Bratislava, 8.12. 2015 – Nadácia otvorenej spoločnosti včera vyhlásila v poradí už dvanásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov, ktoré sú hodné záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Novinárska cena udeľovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti zároveň hodnotí úroveň žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.

Do 14 kategórií môžu prihlasovať súťažné príspevky autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, poslucháči a diváci. Okrem ocenenia pre písanú, audiovizuálnu a fotožurnalistiku bude Nadácia otvorenej spoločnosti udelovať opäť ceny aj v špeciálnych kategóriách ako je Cena Google pre inovatívnu online žurnalistiku, či cena určená mladým talentom dátovej žurnalistiky. Práve do tejto kategórie sa môžu prihlasovať študenti a mladí ľudia do 30 rokov, ktorí sa zameriavajú na analýzu verejných dát.

Sme presvedčení, že Novinárska cena je prestížnym ocenením, ktoré nastavuje zrkadlo slovenskej žurnalistike. Tá sa výrazne spolupodieľa na formovaní celej spoločnosti a je prínosná pre každú demokratickú spoločnosť, ktorá si ctí novinársku nezávislosť a objektivitu a to bez ohľadu na vlastnícke pomery médií,” hovorí Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Súťaž je určená pre všektých novinárov reprezentujúcich celoslovenské, printové, elektronické, online či regionálne médiá. Nominované žurnalistické práce musia byť publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2015 do 31.decembra 2015. Nadácia otvorenej spoločnosti určila posledný termín na prihlasovanie prác na 31. januára 2016.

Prihlásené práce budú hodnotiť nezávislé poroty zložené z odborníkov a profesionálov z oblasti médií a ďalšie osobnosti akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska aj zo zahraničia. Členov odbornej komisie zverejní Nadácia koncom januára 2016.

Hlavným partnerom dvanásteho ročníka Novinárskej ceny 2015 je Slovenská sporiteľňa, partnermi sú Google, Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia ESET, Asociácia vydavateľov tlače, Nadace Open Society Fund Praha, Newton Media. S prezentáciou ceny smerom k verejnosti pomáhajú komunikační partneri Grape PR a Mayer/McCann Erickson.

Aj vďaka týmto partnerom môže Nadácia otvorenej spoločnosti oceniť víťazné práce v jednotlivých kategóriách a podporiť ich finančnou sumou vo výške 500 Eur. Pri tejto príležitosti udeľuje Nadácia aj špeciálnu Cenu otvorenej spoločnosti venovanú pamiatke Karola Ježíka a Cenu Zastavme korupciu, ktoré sú honorované sumou 1000 Eur. O špeciálnej Česko-slovenskej cene verejnosti rozhodnú aj tentokrát diváci, čitatelia a poslucháči z oboch krajín prostredníctvom online hlasovania, ktoré začína v marci.

Ocenenia nového ročníka Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti budú víťazom odovzdané na slávnostnom večeri, ktorý sa uskutoční v máji 2016.

Odborné kategórie pre rok 2015

Písaná žurnalistika

 • Najlepšia reportáž
 • Najlepší rozhovor
 • Najlepší analytický príspevok
 • Najlepší investigatívny príspevok
 • Najlepší komentár
 • Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra
 • Najlepší článok uverejnený na blogu

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika

 • Najlepšia reportáž
 • Najlepší rozhovor, beseda, diskusia
 • Najlepší investigatívny príspevok
 • Najlepšia fotografia

Prierezové kategórie

 • Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky
 • Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku
 • Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok

Špeciálne ocenenia

 • Česko-slovenská cena verjenosti
 • Cena Asociácie vydavateľov tlače
 • Cena Zastavme korupciu
 • Cena otvorenej spoločnosti

Viac informácií nájdete TU.

Prihlasovať sa môžete online TU.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 8.12.2015