Nový člen škôlky v Raslaviciach: Aflatoun

19.11.2021

Program Aflatoun rozvíjajúci sociálnu a finančnú gramotnosť realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti od roku 2015. To, čo možno na začiatku vyzeralo ako malý projektík, sa vďaka obrovskému zanieteniu učiteľov a učiteliek stalo veľkým programom, do ktorého je momentálne zapojených skoro 1000 detí a ich rodičov, z veľkej časti z marginalizovaných rómskych komunít. Prinášame vám príbeh jednej zo zapojených materských škôl, tentokrát tej v Raslaviciach.

Ako sa to všetko začalo

Prvýkrát som slovo Aflatoun počula v roku 2019. Evokovalo to vo mne čosi francúzske a to bolo všetko. Potom som sa dozvedela, že je to program sociálnej a finančnej gramotnosti a že s týmto programom pracujú učiteľky v tých materských školách, kde je väčšina detí z marginalizovaných rómskych komunít. O finančnej gramotnosti som čítala v posledných rokoch v pedagogicko-organizačných pokynoch na určitý školský rok. Je potrebné ju u detí rozvíjať, ale nástroj nám neponúkol nikto. Ale sociálna gramotnosť? Veď je to hádam slušné správanie, akceptovanie iných, nediskriminovanie…

Zvedavosť mi nedala a preto, keď sme ako MŠ dostali možnosť zúčastniť sa školenia Aflatoun, neváhala som a motivovala som svoj kolektív. Začiatkom júla sme sa teda tri vybrali  do Liptovského Jána na školenie a neľutujeme dodnes. Okrem super ľudí, ktorých sme tam stretli sa nám zároveň rozšíril obzor o týchto gramotnostiach. Teraz už význam sociálnej a finančnej gramotnosti chápem tak, ako to povedal George Bernard Shaw: „Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné – naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“

A ako to (úspešne) pokračuje

Po návrate zo školenia nám myšlienky pracovali na plné obrátky, pretože sme uvažovali, ako tento program budeme realizovať u nás. Počas prázdnin nám kamarátka ušila dvoch Aflatounkov, objednali sme si žlté tričká, odznaky a nálepky s nápisom Aflatoun. V septembri sme teda začali v triede prípravkárov, v ktorej boli aj deti z marginalizovanej rómskej komunity. Ich dochádzka je zväčša nepravidelná, ale zistili sme, že aktivity sú vhodné pre všetky deti, pretože sociálna a finančná gramotnosť absentuje u detí bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy pochádzajú. Mnohé aktivity sme si inovovali, prispôsobili témam školy a urobili podľa svojich predstáv, ciele aktivity však ostali zachované. Metodika je vypracovaná tak, že ponúka úplný manuál k prevedeniu aktivít, od cieľov, motivácie, priebehu aktivity, pomôcok až k záverečnej evaluácii. Je to veľký prínos pre učiteľku, stačí si len aktivitu začleniť do týždenných plánov MŠ, deň vopred prečítať, čo budem robiť a pripraviť, čo budem potrebovať. Deti prijali Aflatouna veľmi milo, tešili sa na aktivity s ním, niektoré dokonca svoje „trápenia“ vedeli pošepnúť iba jemu. Hrali sa s ním, rozprávali, starali sa o neho, vozili si ho v kočiariku, mali potrebu ho ochraňovať, aj preto sme zvolili spôsob aktivít tak, že nielen my sa učíme od Aflatouna, ale aj on sa učí od nás.

Kvôli koronavírusu, ktorý nás prekvapil v marci 2020 a kvôli ktorému sa zatvorili triedy, sa nám nepodarilo prejsť všetkými aktivitami do konca. To však nebránilo tomu, aby sa školenia zúčastnili ďalšie dve učiteľky a v novom školskom roku už program bežal v dvoch triedach. V tomto roku sa vyškolili tri učiteľky a program tak realizujeme v troch triedach v MŠ Toplianska a v jednej triede v MŠ Alejová. Každá trieda má na Aflatouna vyčlenený jeden deň v týždni, na práce z aktivít máme osobitné aflatounske nástenky. Výrazný výsledok ešte nie je viditeľný, ale je už trošku citeľný v sociálnych vzťahoch, deti vedia v svojej triede rešpektovať nielen deti z rómskej komunity, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením, s diétami, či alergiami. Na niektoré aktivity si deti pamätajú viac, na iné menej, preto sa ich snažíme zatraktívniť, napr.: aktivitu Čuch a chuť sme si obohatili tým, že po ovoňaní alkoholu, ktorý deti ihneď identifikovali a poznali jeho škodlivé účinky sme sa zamerali na to, ako jeho účinky v kombinácii s liečivými bylinkami využiť kladne a vyrobili sme si rozmarínové tinktúry. Tie sme potom darovali starým rodičom v mesiaci október ako darček, pretože táto tinktúra je vhodná napríklad na natieranie boľavých kĺbov. Aktivitu Mesto pocitov sme pripravili na Mikuláša a vyrobili sme si Škôlku Mikulášskych pocitov, ktorú navštívil ozajstný Mikuláš s darčekmi. A aby sme sa naučili aj obdarovať, v tento deň sme odovzdali krabice plné darčekov z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre osamelých starkých, žijúcich v domovoch. Spätná väzba od rodičov je zatiaľ nízka, no veríme, že čas ukáže, že táto naša snaha nebola márna. Kolektív je týmto programom nadšený a dáva do toho všetko – čas, chuť, nápady, ale hlavne … srdce.

Začlenenie tohto programu do školského vzdelávacieho programu je veľkým prínosom, pretože pomáha plniť výkonové štandardy z oblastí, na ktoré sa aktivity vymýšľajú ťažšie – empatia, tolerancia, spolupráca, rovnosť, právo a povinnosť, ovládanie sa a podobne. Metodika Aflatot rozvíja sociálnu a finančnú gramotnosť, čiže zastrešuje prierezovú tému finančná gramotnosť zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Chcela by som dúfať, že tento program bude súčasťou školských vzdelávacích programov vo všetkých školách na Slovensku, pretože učiť sa ľudskosti je potrebné nielen v každom veku, ale aj v každej dobe.

Gabriela Hanisek Salová, MŠ Raslavice

 

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecko.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter