Otázka vôle 02 Anna Daučíková a Laboria Cuboniks

Otázka vôle sa zaoberá témou vôle a širokou oblasťou pridružených tém cez prizmu umenia, filozofie, psychológie a psychiatrie, neurovedy, počítačových vied a ľudských práv. Druhá časť série bude skúmať tieto témy v prednáškach transkontinentálnej xenofeministickej skupiny Laboria Cuboniks a slovenskej umelkyne Anny Daučíkovej. Podujatie sa koná 28. januára o 17:00 v a4-priestor pre súčasné umenie.
Anna Daučíková zároveň v rámci projektu 26. januára o 19:00 v Open Gallery otvorí výstavu 3 práce. Daučíková je jedna z najvýznamnejších slovenských umelkýň vôbec, pedagogička (v súčasnosti pôsobiaca na AVU Praha) a feministická/queer aktivistka. „Anna pracuje so sférou súkromia až po okraj intimity, ktorú vníma ako prax neizolovanú od verejnej dynamiky — naopak, jej „osobné“ je výsostne politické v najlepšom feministickom zmysle slova — ako sama hovorí: istú časť svojho „ja“ nepovažuje za vlastníctvo, ale ho chladnokrvne prepožičiava do služieb aktuálneho diskurzu,“ hovorí kurátor výstavy a série Otázka vôle, Boris Ondreička.
Na prednáške 28.1. sa predstaví aj xenofeministická skupina Laboria Cuboniks, pokrývajúca päť krajín a tri kontineny. Snaží sa o zbúranie konceptu rodu, zničenie ‘rodiny’ a odstránenie prirodzenosti ako hlavnej ručiteľky nerovných politických pozícií. Meno skupiny je prešmyčkou mena ‘Nicolas Bourbaki’, pseudonymu, pod ktorým začiatkom 20. storočia tvorila skupina prevažne francúzskych matematikov, snažiacich sa o afirmáciu abstrakcie, všeobecnosti a rigoróznosti v matematike.
Projekt Otázka vôle/ Question of Will organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku.  Realizovaný je v spolupráci s Kunsthall Trondheim, Nórsko a s podporou Grantov EHP a Nórska. Vstup na podujatie je voľný, tlmočenie je zabezpečené.

Bližšie informácie na www.questionofwill.sk.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 18.01.2017