Otázka vôle 04 Thomas Metzinger

Thomas Metzinger (*1958 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) pôsobí ako profesor teoretickej filozofie na univezite Johannesa Gutenberga v Mainzi a ako odborný asistent vo Frankfurt Institute for Advanced Study (FIAS). Je riaditeľom Neuroetickej výskumnej jednotky v Mainzi a riaditeľom MIND Group v rámci FIAS. Metzinger je taktiež bývalým prezidentom Nemeckej Spoločnosti pre kognitívnu vedu (2005-2007) a Asociácie pre vedecké štúdium vedomia (2009-2011). Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na analytickú filozofiu mysle a kognitívnu vedu, ako aj na prepojenia medzi etikou, filozofiou mysle a antropológiou. Bol ocenený mnohými cenami a štipendiami – posledným z nich bolo päťročné štipendium od Gutenberg Research College (2014-2019). Je editorom dvoch monografií v anglickom jazyku zaoberajúcich sa vedomím (“Conscious Experience”, Paderborn: mentis & Thorverton, UK: Imprint Academic, 1995; “Neural Correlates of Consciousness”, Cambridge, MA: MIT Press, 2000) a publikoval veľkú vedeckú monografiu, v ktorej rozvinul obsiahlu interdisciplinárnu teóriu o vedomí, fenomenálnom self a perspektíve z prvého pohľadu. (“Being No One – The Self-Model Theory of Subjectivity”, Cambridge, MA: MIT Press, 2003). V roku 2009 publikoval popularizačnú knihu určenú širšiemu publiku, v ktorej sa zaoberá etickými, kultúrnymi a spoločenskými dôsledkami výskumu vedomia (“The Ego Tunnel – The Science of the Mind and the Myth of the Self”, New York: Basic Books). V roku 2014 vyšla rozšírená verzia tejto knihy v nemeckom jazyku. Veľmi dôležitým príspevkom je aj verejne prístupná kolekcia vedeckých článkov (2015) v rámci projektu Open MIND (http://www.open-mind.net).

Slobodná vôľa, halucinovaná agencia a syndróm anarchického robota

Existuje “vôľa”? A čo to vôbec znamená? Budem sa zaoberať klasickým filozofickým problémom slobodnej vôle z pohľadu poznatkov modernej neurovedy a najnovších experimentov skúmajúcich virtuálne vtelenie do avatarov a robotov.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 21.02.2017