Otázka vôle 05 Ursula Mayer a Nicola Masciandaro

Pozývame Vás na piate vydanie série Otázka vôle, ktorá prepája umenie, filozofiu a rôzne vedné disciplíny v skúmaní problému vôle. 18. marca o 18:00 v klube a4 vystúpia multimediálna umelkyňa Ursula Mayer a filozof a autor Nicola Masciandaro.

Ursula Mayer je rakúska mutlimediálna umelkyňa žijúca v Londýne. Vo svojich filmoch GondaCinesexual, zobrazujúcich transrodovú  modelku Valentijn de Hingh, sa zaoberá témou rodu. Filmy 33 Portland Place, Keeling House a Villa Mairea zase skúmajú vzťah ľudskej identity a architektúry. V roku 2007 získala cenu Otto Mauer Prize. V roku 2014 bola tiež ocenená najprestížnejším ocenením za experimentálny film – cenou Dereka Jarmana. Mayer svoju tvorbu predstaví aj samostatnou výstavou v Open Gallery.

Nicola Masciandaro (profesor, CUNY Brooklyn College, NYC, US) je filozof, autor a vášnivý alpinista, vychádzajúci z jadra špekulatívnej medievalistiky (hlavne stredovekej literatúry). Zaoberá sa vznikom indivídua, mysticizmom, ikonológiou, démonológiou, smútkom, žiaľom, ľútosťou, “čiernou” ekológiou a Black Metalovou teóriou. Hyper-produktívny Masciandaro vydal a prispel do viac ako 20 publikácií (mnoho voľne dostupných online, spomňme len “Decapitating Cinema”, “Metal Studies and the Scission of the Word”, “Unknowing Animals”, “Non potest hoc corpus decollari: Beheading and the Impossible”, “Exploding Plasticity”, “Getting Anagogic” a najnovšie “Sacer”) a desiatok esejí. Publikuje web Glossator a blogy The Whim, Bergmetal, a T.A.C.T., je spolu-riaditeľom Punctum Book.

Projekt Otázka vôle/ Question of Will organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku.  Realizovaný je v spolupráci s Kunsthall Trondheim, Nórsko a s podporou Grantov EHP a Nórska.

Vstup na podujatie je voľný, tlmočenie je zabezpečené.

Bližšie informácie na www.questionofwill.sk.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 15.03.2017