Otvorená spoločnosť vyhlasuje výberové konanie na pozíciu projektový manažér

Do nadácie hľadáme pre výzvy nadšenú osobu na pozíciu „Projektový manažér grantového programu Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti v regióne.“

Jedná sa o trvalý pracovný pomer na dobu určitú s nástupnou mesačnou odmenou vo výške 1300,- € brutto a nástupom od 1.5. 2019 alebo podľa dohody po tomto termíne.

Pracovná náplň:

– riadenie grantovej schémy v rámci programu

– organizačné zabezpečenie súvisiacich podujatí (semináre, školenia, konferencie)

– komunikácia s grantistami a vedenie agendy grantového reportingu

– príprava podkladov pre dodatočné získavanie zdrojov a donorov

– komunikácia s partnermi projektu a potencionálnymi donormi

– príprava podkladov a mediálnych výstupov o projekte pre médiá nadácie a externé prostredie

– spolupráca na ďalších projektoch nadácie

Od záujemkyne alebo záujemcu očakávame:

– ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa

– kultivovaný písomný a verbálny prejav v slovenčine a aj inom rodnom jazyku, ovládanie anglického jazyka slovom i písmom na úrovni samostatnej komunikácie so zahraničnými partnermi

– všeobecný prehľad o štruktúre a poslaní občianskej spoločnosti, resp. prax v sektore bude vašou výhodou

– zodpovednosť, precíznosť a aktívny prístup

– ovládanie programového balíka MS Office.

Svoje CV s krátkym motivačným listom pošli na adresu osf@osf.sk do 15. apríla 2019.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 5.04.2019