Participácia a rovesnícke vzdelávanie

27.03.2019 , , ,

V nadácii sme pre vás v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže pripravili ďalšie čítanie. Tentokrát na tému: Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu.

Tejto téme sa venujeme v našej druhej monitorovacej správe, ktorá nadväzuje na hĺbkové mapovanie stavu participácie detí a mladých ľudí na Slovensku. Bližšie sme sa pozreli na to, ako participáciu ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa deje, čo a ako ju môže podporiť. Špecificky sme sa venovali nášmu programu Otvorené školy.

Pilotný ročník tohto programu začal v roku 2017 s cieľom podporiť účasť detí a mladých ľudí na živote školy a posilniť kultúru a atmosféru školskej demokracie. Nosným pilierom celého programu sú naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí na 7 školách na celom Slovensku pracovali so skupinami 13-14-ročných detí a diskutovali na témy súvisiace s ľudskými právami, demokraciou, rasizmom a podobne. V publikácii sme zhrnuli naše výsledky a odporúčania pre tých, ktorí by to chceli tiež skúsiť.

Kresbou a grafikou texty dotvorili Erika Szabóová a Peter Bernáth, editormi boli Peter Lenčo a Ján Orlovský, za recenziu špeciálne ďakujeme Dáške Vargovej zo Štátneho pedagogického ústavu.

Príjemné čítanie.

Link na publikáciu: PARTICIPACIA.pdf

Viac o programe na našej stránke…

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky…

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter