Dá sa to: Príbehy mimovládnych organizácií

Čo všetko sa vďaka Fondu pre mimovládne organizácie podarilo realizovať, si môžete prečítať v novej publikácii Dá sa to. Prináša prehľad o programoch Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia, ako aj inšpiratívne príbehy vybraných grantistov.

Nadácia otvorenej spoločnosti a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia a Nadácia pre deti Slovenska spolu vo Fonde pre MVO spravovali 7,4 milióna EUR. Podporených bolo spolu 197 projektov v oblastiach ako je transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť, boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii, aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia a podpora detí, mládeže a rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Verzia na stiahnutie >> Dá sa to: Príbehy mimovládnych organizácií

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 5.05.2016

Aktuality