Fond pre MVO symbolicky uzatvorila konferencia Dá sa to

,

Na konferencii Dá sa to sme predstavili úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií. Podujatie 21.4. 2016 symbolicky uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku a priblížilo pozitívne zmeny, ktoré podporené projekty priniesli. Na konferencii sa hovorilo o úspešných informačných kampaniach, advokácií a zmenách legislatív, ale aj o tom, ako možno bojovať proti rasizmu medzi mladými ľuďmi. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva potvrdila, že na Fond pre MVO nadviaže nová schéma na podporu mimovládnych organizácií: „Sme presvedčení, že aktuálne udalosti v Európe – ako migrácia a utečencká kríza, otázka integrácie a nárast intolerancie a extrémizmu – ukazujú potrebu konkrétnych krokov a posilnenia spolupráce.”

Fond pre mimovládne organizácie je súčasťou Európskeho finančného mechanizmu, prostredníctvom ktorého donorské krajiny Nórsko, Lichtenštajnsko a Island prispievajú k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe. Na Slovensku bol realizovaný formou dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravovala Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravovalo konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Pozrite si fotogalériu z podujatia, ktoré nafotil Tomáš Halász:

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 25.04.2016

Aktuality