Nielen pre rodičov: stiahnite si nové publikácie našich grantistov

Inštitút pre medzikultúrny dialóg v rámci projektu Šport spája , rôzne farby jedna hra podporeného z Fondu pre MVO, v júni 2015 vydal publikáciu Rodičov a učiteľov sprievodca pravicovým extrémizmom.

Extrémizmus patrí v súčasnosti k často skloňovaným javom ohrozujúcim spoločnosť. Za účelom získavania verejnej podpory ide zároveň o dynamicky sa meniaci fenomén, ktorý sa v dôsledku svojej protizákonnosti snaží maskovať svoju skutočnú podstatu.

To ho robí na jednej strane atraktívnejším a zároveň pre laikov ťažšie rozpoznateľným. Publikácia je určená rodičom a učiteľom a jej cieľom je priblížiť problematiku extrémizmu a ponúknuť niekoľko stručných vysvetlení, ktoré pomôžu lepšie sa v téme orientovať.

Čitateľ má na pomerne malom priestore možnosť dozvedieť sa množstvo základných informácií ohľadom toho, čo je pravicový extrémizmus, kto sú jeho najtypickejší predstavitelia, ako sa prezentujú, v čom spočíva ich nebezpečnosť, ako aj to, kto k nim najčastejšie inklinuje.

Stiahnuť publikáciu.

Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy vydali publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku je prvou publikáciou zaoberajúcou sa pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. Okrem toho, že vypĺňa prázdne miesto v poznaní problémov, ktorým ženy v súvislosti s pôrodmi čelia, je tiež inovatívna po stránke metodologickej. Publikácia je výsledkom viac ako dvojročného intenzívneho úsilia dvoch mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami žien na Slovensku, ktoré realizovali pilotný výskum a monitoring.

Publikácia tiež otvára priestor na verejný diskurz, v ktorom rovnako dlhodobo absentuje ľudskoprávny náhľad na otázky súvisiace s pôrodnou starostlivosťou. Práve odborná diskusia odvíjajúca sa od konkrétnych výskumných zistení môže do budúcna napomôcť rovnocennej, rešpektujúcej a efektívnej spolupráci všetkých zainteresovaných vrátane tých, o ktoré pri tejto starostlivosti primárne ide. Autorky v publikácii dokázali ponúknuť mnohé kľúčové perspektívy, ktoré v pôrodníctve na Slovensku chýbajú – okrem iného perspektívu autentickej ženskej skúsenosti a perspektívu ľudských práv žien.

Publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Open Society Foundations a Fondu pre MVO spravovaného NOS-OSF.

Stiahnuť publikáciu.

Novú publikáciu vydáva aj ASPEKT – Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu. Kolektív autoriek v nej zodpovedá otázky ako: Akú rolu hrá v ľudskom živote práca? Kým sme, keď pracujeme? Aká je práca žien? Akými premenami práca prechádza? Ťažiskom knihy je dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu i to, že kapitalizmus je súčasne logikou vysvetľovania i pojmom dožadujúcim sa bližšieho vysvetlenia.

Viac o publikácii nájdete na aspekt.sk.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 4.06.2015

Aktuality