Odporúčania pre zapájanie detí a mladých ľudí

, ,

24. apríla sme usporiadali konferenciu zameranú na zapájanie detí a mladých ľudí do prinášanie zmien v komunite a lepšieho fungovania demokracie. Na konferencii vystúpil Breki Karlsson, zakladateľ Inštitútu finančnej gramotnosti na Islande. Okrem programu finančnej gramotnosti pre deti Aflatoun účastníci bližšie spoznali aj mnohé dobré príklady participácie detí a mladých zo slovenských mimovládnych organizácií a projektov.

O výstupoch a odporúčaniach z konferencie sa viac dozviete v nasledovnom dokumente:

Report: Posilňovanie hlasu detí a mladých ľudí v aktívnom občianstve a ľudských právach

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 3.08.2015

Aktuality