Prečo (mnohým) ľuďom neprekážajú úplatky?

, ,

Literárnu súťaž Chceme život bez úplatkov a korupcie pripravilo združenie Proti korupcii s podporou Fondu pre MVO. Prečítajte si jednu z ocenených prác od Rastislava Bobuľu zo žilinského gymnázia na Varšavskej ceste 1.

Prečo (mnohým) ľuďom neprekážajú úplatky?

Prečo ľuďom neprekážajú úplatky? Podľa mňa existujú dve skupiny ľudí, čo sa úplatkov a korupcie týka.

Do prvej skupiny patria ľudia spravodliví, zásadoví, ktorí úplatok nikdy nedali a ani nikdy žiaden úplatok nevzali, pretože by tým zradili seba samých a svoje vlastné Ja. Radšej budú ťažko pracovať, chodiť z jedného zamestnania do druhého, ale úplatok nezoberú a ani nedajú aj keď by im to mnohokrát uľahčilo život. O to viac si potom vážia ostatných im podobných ľudí, pretože vedia, že sa dá na nich spoľahnúť a môžu im dôverovať.

Do druhej skupiny patria ľudia, ktorí nemajú morálne zábrany úplatok prijať, dokonca si myslia, že je to samozrejmosť. Pre vlastný prospech sú ochotní aj úplatok dať a sú presvedčení, že je to úplne normálne. Častokrát už pri výbere svojho povolania sa zamerajú na profesie, kde je predpoklad, že okrem mzdy dostanú aj nejaký ten nezdanený dar v podobe určitej finančnej čiastky. Ťažko si hľadajú priateľov, pretože nikomu neveria, častokrát si myslia, že ich každý chce okradnúť a oklamať.

A potom je stred, kde patria ľudia, ktorí síce nesúhlasia s úplatkami, nikdy by ani úplatok neprijali, ale z obavy o vlastné zdravie, vzdelanie alebo zo strachu o stratu  zamestnania radšej úplatok dajú.I keď majú veľké výčitky svedomia v obave o seba samých alebo im blízkych ľudí, často podľahnú a povedia si, že úplatky a korupcia je menšie zlo než strata napríklad zamestnania alebo zlá zdravotná starostlivosť, i keď to ani nemusí byť pravda.

A prečo je to tak, prečo sú tieto skupiny ľudí? Podľa môjho názoru to záleží hlavne od rodičov, starých rodičov, jednoducho od rodiny.  Teda aký vzor rodina dáva, také budú deti, keď vyrastú.

Zaujímavá je aj teória, že „peniaze kazia charakter.“ I keď si myslím, že kto má dosť peňazí, úplatok nepotrebuje. Ale zase sa hovorí „s jedlom rastie chuť. “ Teda kto má dostatok všetkého, chce ešte viac. A žiaľ, tí, čo majú dostatok peňazí, myslia si, že za peniaze si kúpia aj spravodlivosť, a to je, žiaľ,  často pravda. V  správach sú samé kauzy, napríklad Gorila, Váhostav a mnoho ďalších, kde nikto nie je za nič zodpovedný a ani potrestaný. A potom si vypočujeme príbeh jednoduchého človeka, ktorý pre pár eur príde o strechu nad hlavou.

Myslím si, že ak v našej spoločnosti nebude právo na strane spravodlivosti, bude korupcia a úplatky v budúcnosti samozrejmosťou bez ohľadu na výchovu.  Preto je dôležité, aby sa do vedenia spoločnosti dostali  ľudia spravodliví, charakterní a nepodľahli „vôni peňazí“, ale zabezpečili právo a spravodlivosť pre všetkých rovnako.

Autor/ka: Rastislav Bobuľa 12.08.2015

Aktuality