Väčšina z nás má problém vyplniť daňové priznanie a často vyhľadáme pomoc skúseného ekonóma. To však neznamená, že si  nevieme zaviazať šnúrky, či vykonávať plnohodnotne svoje povolanie. Nemali by sme teda rovnako pristupovať aj k ľuďom s mentálnym postihnutím? Každý z nich síce potrebuje pri určitých činnostiach pomoc, no existuje veľa vecí, ktoré si dokážu urobiť úplne sami. „Dajme im ochranu, ale len do takej miery, ako je to nevyhnutné,“ radí PhDr. Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Nemôžu si kúpiť zmrzlinu

Často krát je ľuďom s mentálnym postihnutím odobraté právo na právne úkony. Nemôžu sa napríklad vybrať sami do cukrárne. „Aj kúpa zmrzliny či čohokoľvek iného je právny úkon,“ priblížila Iveta Mišová. No takýchto absurdných obmedzení majú postihnutí ľudia omnoho viac.

Ľuďom, ktorí boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ešte donedávna odoberali občianske preukazy. Ak sa chceli napríklad ubytovať v hoteli, musel sa opatrovník preukázať súdnym rozhodnutím. Bolo to pre oboch veľmi nedôstojné.

Po štyroch rokoch sa združeniu, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím podarilo vybojovať zmenu. Občianske preukazy im už nikto neodoberá. Čaká ich však ešte veľa práce.

Vzdelanie, práca

Už úspešne zapájajú deti s mentálnym postihnutím do vyučovania. Vzdelaní ľudia sa teda ľahšie uplatňujú na voľnom trhu práce a to prostredníctvom Agentúry podporovaného zamestnávania „Prvý bol Jozef, ktorý sa zamestnal v sietí reštaurácií s rýchlym občerstvením a dodnes tam pracuje,“ potvrdila Mišová.

Ľudia s mentálnym postihnutím by mohli byť atraktívni pre zamestnávateľov, ktorí potrebujú zamestnancov napríklad na monotónnu prácu. „To, čo niekoho ubíja a nudí, tak to dokážu ľudia s mentálnym postihnutím robiť stále dookola a teší ich to,“ dodala.

To však nie je všetko, čo títo ľudia dokážu. Spoznajte ich a zistite, čo v nich skutočne je.

Foto: Boris Németh