Za dobrú voľbu: Aby aj tvoja mama pochopila

3 800 podpisov výzvy, množstvo mediálnych výstupov a intenzívna komunikácia Via Iuris s verejnosťou prispeli k spoločenskému tlaku a nezvoleniu Štefana Harabina. Viac o práci na úspešnej kampani a reakciách na ňu nám porozprával Milan Šagát z Via Iuris.

Ako vznikol nápad na kampaň a prečo ste sa rozhodli ísť takýmto smerom?

Je pravda, že Za dobrú voľbu bola naša prvá veľká kampaň, ktorú sme v téme justície robili. Sme odborná organizácia, ktorá združuje právnikov bojujúcich za verejný záujem a v súdnictve sme skôr robili analýzy, legislatívne návrhy a advokáciu za presadzovanie týchto návrhov. Obsah našej práce je ťažko uchopiteľný a vysvetliteľný širokej laickej verejnosti. Ale uvedomili sme si, že zmena je možná alebo ďaleko pravdepodobnejšia len vtedy, ak všetky aktivity budú sústredené do jedného bodu s čo najväčšou škálou nástrojov, ktoré môžu túto snahu podporiť.

Okrem odbornej analytickej právnej roboty sme sa rozhodli urobiť informačnú kampaň. Ľuďom sme vysvetľovali, ako sa ich justícia týka a vyzývali ich, aby sa pridali, podpísali sa pod výzvu Súdnej rade a poslali ju. V rámci kampane sme urobili vysvetľujúci web, natočili krátke videorozhovory, videospot o chorej spravodlivosti, snažili sme sa populárnym, zrozumiteľnejším spôsobom vysvetliť ľuďom, že sa  ich to týka. Výsledok bol potešujúci.

Podľa nášho prieskumu, ktorý robil Fokus, 60% ľudí vedelo, že sa bude konať voľba predsedu najvyššieho súdu. Po druhom kole prezidentských volieb bolo ťažké získať pozornosť verejnosti, no nakoniec to dobre vyšlo. Ľudia zaregistrovali, že sa voľba deje a občiansky tlak bol silný. Štefan Harabin nakoniec nebol zvolený.

Bolo pre vás dôležité robiť kampaň aj preto, že vnímate nezáujem ľudí o túto tému?

My sme hlavne verili, že bez širokého povedomia zmena nebude možná. Občania dlhodobo vnímajú súdnictvo negatívne, Slovensko má najnižšiu mieru dôvery spomedzi európskych krajín, súdnictvo nefunguje dobre. Myslím si, že to bola synergia takýchto vecí.  Z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva sme si dali robiť už spomínaný prieskum verejnej mienky a dokonca aj špecifický prieskum medzi sudcami, snažili sme sa pracovať s čo najširšou škálou nástrojov.

Zistili ste niečo, čo ťa prekvapilo?

Úprimne poviem, že ma prekvapil výsledok voľby a záujem verejnosti. Ja som nesprávne predpokladal, že súdnictvo je undergroundová téma, ale fakt, že 60% ľudí evidovalo, že sa voľba deje, a že 300 000 ľudí sledovalo online komentovanie z voľby na Sme.sk, to ma naozaj prekvapilo.

Naša kampaň bola iná a nebola adresne namierená proti jednej osobe. Hľadali sme pozitívne  posolstvo, komunikovali sme najmä hodnoty a princípy. V istom momente sa ukázalo, že to bola dobrá stratégia, keď bolo jasné, že kandidátov je viac.

Samozrejme, keď sme dostali priamo otázku koho by sme volili, tak sme odpovedali jasne: nie kandidátov, ktorí nespĺňajú odborné a osobnostné predpoklady, ktoré sú medzinárodne akceptované, stanovené a rešpektované. Čo znamená aj jasné nie pre Štefana Harabina.

Pracovali ste spolu s agentúrou a ďalšími poradcami na podobnej kampani po prvý krát, aká to bola pre vašu organizáciu skúsenosť?

Asi sa  budem opakovať, ale sme odborná organizácia. Právnicky spôsob uvažovania a vyjadrovania je iný, robíme špecifické aktivity, strategickú litigáciu, analytické veci. Pre nás to bola výzva, ale cítili sme, že to je dôležité, že musíme nájsť spôsob ako tému ešte viac priblížiť ľuďom. Zjednodušene povedané, aby aj tvoja mama pochopila, že to čo sa deje v justícii môže reálne ovplyvniť jej život. Nechceli sme však tému bulvarizovať. Chceli sme, aby v tom vždy bolo cítiť, že to je Via Iuris. Celkovo hodnotím skúsenosť spolupráce s agentúrou SCR a kreatívcami pozitívne.

Čo by sa mohlo diať teraz, ak by sa ľudia o justíciu naďalej zaujímali?

Určite chceme v kampani ďalej pokračovať, keďže predseda najvyššieho súdu nebol v máji zvolený. V súčasnosti čakáme na mená kandidátov, komunikujeme o téme s ľuďmi z podnikateľského prostredia, médií, občianskej spoločnosti a vysvetľujeme im čo a prečo sme urobili a čo môžu urobiť oni. Snažíme sa motivovať ostatných, aby tejto téme venovali pozornosť.

Galéria

Autor/ka: Michaela Kučová 12.08.2014

Aktuality