Združenie Slatinka bojuje za verejný záujem

, ,

Projekt Verejný záujem a záujem verejnosti združenia Slatinka bol realizovaný vďaka podpore z Fondu pre MVO.

Aktuálne je otvorená III. výzva grantového programu Fondu, o ktorej nájdete všetky potrebné informácie v časti Demokracia a ľudské práva. Svoje nápady na projekty s regionálnym a lokálnym dopadom môžete prihlasovať do 27. 7. 2015.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 17.06.2015

Aktuality