Pripomíname si svetový deň utečencov

Svetový deň utečencov obzvlášť v kontexte aktuálnych konfliktov vo svete a šírenia xenofóbie v online prostredí upozorňuje na základné ľudské práva. Napriek iracionálnej a nenávistnej rétorike, ktorá v týchto dňoch charakterizuje verejnú diskusiu o tejto téme, právo na bezpečie a ľudskú dôstojnosť zostávajú nemennými hodnotami každého života.

V Nadácii otvorenej spoločnosti sa hlásime k ochrane slabších a znevýhodnených, vzájomnej tolerancii a otvorenosti. Veríme v nekonfliktnú, rešpektujúcu a zodpovednú spoločnosť, ktorá sa podieľa na spoločnom riešení medzinárodných problémov. Stotožňujeme sa s výzvou slovenských mimovládnych organizácií na prihlásenie sa Slovenskej republiky k európskej agende o migrácii.

O situáciách, ktorým musia čeliť migranti na Slovensku, sa môžete dozvedieť z aktivít našich grantistov, ako napríklad série blogov Z denníkov utečencov či krátkeho filmu o miznúcich deťoch. O problematike detí, ktoré sa na Slovensku ocitajú bez rodičov a následne sú vystavené zvýšenému riziku obchodovania s ľuďmi či inej formy vykorisťovania, si môžete prečítať v rozhovore s Alexandrou Malangone.

Ako uvádza medzinárodný výskum Migration Policy Index, integrácia migrantov je na Slovensku dlhodobo okrajovou a zanedbávanou oblasťou. Prostredie pre migrantov je u nás nepriaznivé, v rozpracovanosti a reformách integračnej politiky Slovensko zaostáva aj za svojimi stredoeurópskymi susedmi. Najkritickejšou oblasťou ostáva prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce. Viac zistení výskumu nájdete na mipex.eu.

Ilustračné foto z futbalového zápasu migrantov v rámci projektu Šport spája.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 19.06.2015