Program Secondary School Scholarship

22.10.2019

Program Secondary School Scholarship prechádza pod záštitu organizácie LEAF. Viac informácií nájdete na stránke stipka.leaf.sk.

Uzávierka prijímania prihlášok je 6. december 2019.