Školský rok 2017/2018 a ne-Učiace sa Slovensko

,

Šéfovia firiem radi hovoria, že ich najväčším bohatstvom sú ľudia, ktorí v nich pracujú. Ak máme začať tento školský rok optimisticky, tak nezostáva iné, ako sa zamerať práve na toto bohatstvo. Na učiteľky a učiteľov, ktorí nerezignovali a na deti a mládež, ktorú škola baví. Pri pohľade na „vážnosť“, akú téme vzdelávania venuje politické vedenie Slovenska by inak zaplakalo  každé jedno, i nepedagogické oko…

V Nadácii sme na sklonku leta vyškolili 27 učiteliek a dvoch učiteľov v metodike  sociálnej a finančnej gramotnosti Aflatoun. Boli to úžasné štyri dni práce s ľuďmi, ktorí milujú svoje poslanie. Navzájom si fandia, majú chuť učiť sa nové veci a pritom pracujú v školách, kde je výzvou nielen vyučovanie, ale v mnohých prípadoch aj budúcnosť ich školy a detí. Luník IX, Rokycany, Smižany, Chminianske Jakubovany, Varhaňovce, Slanec – malotriedky a škôlky v obciach, kde sú rómske deti v prevahe alebo tvoria výraznú väčšinu.

Spoločné rozhovory a chvíle strávené na tréningu odhalia jednu zásadnú vec – ten najväčší problém nie je vlastne nič školské. Dokonca to nie je ani prostredie, v ktorom ich žiaci žijú. Ten skutočný problém sme my a náš nezáujem – ľudský i inštitucionálny. Problém sme my, väčšinová spoločnosť, ktorá ich odmieta prijať medzi seba. Pre skutočný úspech preto potrebujeme viac ako len reformu vzdelávania. Začať musíme v našich srdciach a reformou odmietavých postojov.

Politicky mŕtve vedenie rezortu školstva pochovalo spolu s letom aj nádej menom „Učiace sa Slovensko“.  Minimálne v tomto volebnom období sa preto budeme opäť raz spoliehať na svojpomoc a inovácie od škôl a jednotlivcov, ktorí nečakajú na hotové manuály z dielne ministerstva, ale vzdelávanie iniciatívne prispôsobujú potrebám detí aj doby, v ktorej žijeme.

A koľko máme takých škôl a jednotlivcov? Podľa odhadu hlavnej školskej inšpektorky pani Viery Kalmárovej je ich tak 10-15% , pri optimistickom pohľade do 20%. Na systémové riešenia to nestačí, či to bude stačiť na prežitie Slovenska, ukáže len čas. Pre nás je v tejto chvíli cťou i potešením, že máme možnosť stretávať sa s tými ľuďmi, ktorí boj o lepšie vzdelanie a lepšiu atmosféru v školách nevzdali.

Držíme im palce a budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby ich školský rok 2017/2018 bol radostný a naplňujúci. Želáme všetkým nadšeným učiteľom a učiteľkám, majstrom a majsterkám odborného výcviku, vychovávateľkám a vychovávateľom pevné zdravie, nervy a neutíchajúcu chuť do práce. Vy a Vaše deti v škole naozaj sú tým najväčším bohatstvom, aké tu máme.

Autor/ka: Ján Orlovský 6.09.2017