Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN na Slovensku

21.12.2023

Sociálno-finančné vzdelávanie na Slovensku je témou, ktorá si v dnešnej dobe prirodzene vyžaduje zvýšenú pozornosť. Častokrát si podporovanie finančnej gramotnosti spájame s deťmi v školskom veku, no už dávno je známym faktom, že so sociálno-finančným vzdelávaním je dôležité začať už v ranom detstve.

Programom, určeným deťom od raného detstva až do dospelosti, je aj medzinárodný program Aflatoun. Zapojenie do programu Aflatoun s cieľom pracovať na rozvoji finančnej gramotnosti odporúča materským školám aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dokumente Sprievodca školským rokom. Jednou z partnerských organizácií implementujúcich Aflatoun v Slovenskej republike bola posledné roky aj Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava.

Čo je vlastne hlavnou misiou programu Aflatoun? Zabezpečiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v centre ktorého je dieťa a to  všetkým deťom a mladým ľuďom, najmä tým najzraniteľnejším. Časť programu s názvom Aflatot je primárne určená na prácu s deťmi v predškolskom veku. Aj v  školskom roku 2022/2023 sme na Slovensku pokračovali s implementáciou programu Aflatot pre deti v školskom veku na prvom stupni základných škôl. Metodiky majú veľkú výhodu, ktorou je flexibilita. Je možné ich využívať v materských školách, základných školách a v komunitných centrách.

V roku 2022 využívali metodiku programu Aflatoun alebo jej prvky v 14 slovenských materských, základných a špeciálnych školách a v dvoch komunitných centrách. Aktívne pracovalo na Slovensku podľa metodiky programu Aflatoun viac než 800 detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súčasťou programu je aj postavička Aflatoun, ktorú sa nám podarilo vďaka finančnej podpore Nadácie Národnej banky Slovenska ušiť v registrovanom sociálnom podniku Mestský podnik Snina pre všetky zapojené zariadenia. Pomáha pri práci s deťmi, sprevádza ich pri aktivitách programu, pri sebapoznávaní, no aj spoznávaní sveta peňazí a prírodných zdrojov. Rozvíja sociálne zručnosti detí, nenútene pomáha spracovávať emócie a podnecuje rozvoj fantázie u detí.

V programe Aflatoun sa nám už podarilo vyškoliť mnoho ďalších pedagógov a pedagogičky, pracovníkov a pracovníčky s deťmi. Práca s programom Aflatoun pokračuje aj v tomto školskom roku. Našou nádejou je vyškoliť čo najviac pracovníkov s deťmi a pomôcť tak rozvíjať sociálno-finančnú gramotnosť detí po celom Slovensku.

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter