Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN vo svete

15.12.2023

Aflatoun je medzinárodný program zameraný na rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí. V súčasnosti sa realizuje vo viac než 100 krajinách sveta a do jeho aktivít sa ročne zapoja desiatky miliónov detí a mladých ľudí, z toho približne 53% dievčat. Riadiaca organizácia Aflatoun International sídli v Amsterdame. Pri spolupráci so svojimi partnermi využíva model sociálnej franšízy. Partneri sa tak stávajú „vlastníkmi“ programu a vďaka sieti všetkých spolupracujúcich organizácií, učiteľov, podporovateľov a spolupracovníkov dokážu priniesť kvalitné sociálne a finančné vzdelávanie miliónom detí a mladých ľudí na celom svete.

Program Aflatoun vychádza z presvedčenia, že samotná finančná gramotnosť je užitočná, ak ju prepájame so sociálnou gramotnosťou. Sociálne správanie existuje ruka v ruke s finančným správaním človeka v spoločnosti. Program Aflatoun je na tomto fakte postavený. Deti sa učia o svojich právach, o právach ostatných, o témach udržateľnosti, pracujú s emóciami a empatiou… Aktivity programu Aflatoun ich rozvíjajú všestranne a pripravujú ich na život v spoločnosti. Súbežne získavajú zručnosti pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, ktorého súčasťou sa stanú vo vyššom veku. Súčasťou programu Aflatoun sú aj špeciálne doplnkové programy, ktoré boli prispôsobené konkrétnym okolnostiam, reagujúc tak na najnaliehavejšie problémy sveta a detí v súčasnosti, ako je mier, zraniteľnosť dievčat, zamestnateľnosť mladých ľudí či dopady pandémie koronavírusu.

Za kvalitnou implementáciou programu Aflatoun je aj obrovské úsilie materskej organizácie Aflatoun International. Tá aktívne spolupracuje so všetkými partnerskými organizáciami na celom svete, organizuje medzinárodné školenia a zabezpečuje všestranný mentoring pre zapojené organizácie. Vďaka tomu sa jej darí implementovať program tak, aby dokázal aplikovať najnovšie poznatky z oblasti sociálno-finančného vzdelávania. Program zároveň rešpektuje a zohľadňuje kultúrne rozdiely a podmienky jednotlivých zapojených krajín. Zásadnou pridanou hodnotou programu Aflatoun je jeho významný dopad na zapojené skupiny a finančne nenáročná škálovateľnosť.

Toto všetko sa deje s cieľom naplniť víziu programu Aflatoun: aby na celom svete žili sociálne a ekonomicky posilnené deti a mladí ľudia, ktorí sú aktérmi zmeny vo svojom vlastnom živote v prospech spravodlivejšieho sveta.

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter