Solidárne s ľudom Maďarska

Civil Society Europe pozýva občianske organizácie Európy k podpisu spoločného vyhlásenia solidarity s ľudom Maďarska – sme s Vami!

My, predstavitelia občianskej spoločnosti Európy vyjadrujeme solidaritu s mimovládnymi organizáciami (MVO) Maďarska, na ktoré sa nedávno zameral návrh zákona o „transparentnosti organizácií prijímajúcich zdroje zo zahraničia“. Chceme tiež vyjadriť našu najhlbšiu podporu ľuďom, ktorí v uliciach Budapešti protestovali proti tomuto obnovenému útoku na základné slobody v Maďarsku.

Legislatívny návrh vlády, ktorý bol predložený v maďarskom parlamente 7. apríla, núti organizácie, ktoré prijímajú viac ako 24 000 EUR ročne zo zdrojov mimo Maďarska, aby sa registrovali ako „organizácie prijímajúce zahraničné zdroje“. Tieto zahŕňajú aj zdroje plynúce z Európskej únie, ktoré nespravuje maďarská inštitúcia. Toto opatrenie je stigmatizáciou organizácií, ktoré takéto financovanie dostávajú.

Súčasný návrh zákon nie je izolovaným krokom. Je súčasťou širšej vládnej snahy zameranej na podkopávanie dôveryhodnosti občianskej spoločnosti v Maďarsku. Konkrétne to vidno na nedávno spustenej kampani „národnej diskusie“ pod názvom „Zastavme Brusel“. Sprievodný dotazník obviňuje medzinárodné MVO pôsobiace v Maďarsku zo zasahovania „do vnútorných záležitostí…netransparentným spôsobom“ a navádzania „nelegálnych prisťahovalcov… na nelegálne kroky“.   

Platná maďarská legislatíva, ktorá sa vzťahuje na reguláciu organizácií občianskej spoločnosti už v súčasnosti obsahuje dostatočné garančné mechanizmy na to, aby tieto organizácie fungovali transparentným, zákonným a zodpovedným spôsobom. Ak sa vládny návrh zákona prijme v predloženej podobe, stane sa bezprecedentným v členskom štáte EÚ. Zásadným spôsobom totiž obmedzí priestor pre činnosť nezávislej občianskej spoločnosti a to v čase, keď systém bŕzd a protiváh bol v Maďarsku významne oslabený.

Organizácie občianskej spoločnosti by mali mať rovnakú slobodu k slobodnému a nezávislému fungovaniu pri fundraisingu a realizácii projektov ako predpokladá medzinárodné právo pre oblasť ľudských práv a tiež v súlade s článkom 11 Dohovoru EÚ.

Vo svetle týchto výhrad sa preto obraciame na parlament Maďarskej republiky aby návrh zákona stiahol zo svojho rokovania. Namiesto nálepkovania občianskych organizácií nepotrebnou a škodlivou legislatívou žiadame lídrov Maďarska, aby podporili MVO, ktoré pracujú pre dobro svojej krajiny.

Spájame sa na európskej úrovni, aby sme upozornili na vzniknutú situáciu na najvyššej politickej úrovni a žiadame okamžité opatrenia:

  • v Európskom parlamente (EP) – prijať rezolúciu, ktorá návrh zákona jednoznačne odsúdi a bude žiadať vládu Maďarska o jeho stiahnutie ihneď po ukončení diskusie EP, ktorá je naplánovaná na 26.4
  • v Európskej komisii využiť všetky nástroje tak, ako boli oznámené Kolégiom komisárov EK a ktoré slúžia k obrane hodnôt v súlade s článkom 2 Európskeho dohovoru.
  • v Európskej rade sa zaoberať konkrétnymi krokmi, ktoré vyvinú tlak na vládu Maďarskej republik
  • vo všetkých inštitúciách prijať konzistentný a systematický spôsob monitoringu stavu základných práv a demokratických hodnôt v štátoch EU v čase, kedy sú tieto oslabované hneď niekoľkými vládami naraz. Toto vieme dosiahnuť len prostredníctvom transparentného a inkluzívneho procesu, ktorý v plnej miere zaangažuje organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorých zastupujú.

Sme s Vami – aktéri občianskej spoločnosti a obrancovia ľudských práv v Maďarsku a kdekoľvek inde. Scvrkávanie sa občianskeho priestoru v Európe už nemôžeme ďalej tolerovať.

Spolu budeme pracovať na vytvorení Európy, ktorá skutočne rešpektuje ľudskú dôstojnosť, sobodu, demokraciu, vládu zákona a ľudské práva menšín v spoločnosti, kde prevládne pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia spravodlivosť, solidarita a rovnosť pohlaví.

Pridajte sa k signatárom výzvy aj vy!

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 24.04.2017