„Stačilo by, aby dospelí naozaj počúvali”. O tom, ako sme deti vychovávali k demokracii v čase pandémie

19.07.2021

Organizovať  vzdelávanie v programe Otvorené školy, keď brány škôl zostali takmer celý rok zatvorené, bola naozaj výzva. Žiaci a žiačky sa však chceli rozprávať, debatovať a zisťovať, ako funguje slobodná spoločnosť, aj keď sa ich svet takmer celkom zatvoril.

Otvorené zatvorené školy

Zatiaľ čo prvá vlna COVIDu-19 nás všetkých, no najmä školstvo, zastihla nepripravených, uplynulý školský rok sme už mali nachystané všetky záložné plány na rôzne formy vzdelávania na diaľku. Hoci v septembri 2020 sa žiaci a naši dobrovoľníci do škôl naozaj vrátili, druhá vlna pandémie ich onedlho opäť vyhostila za obrazovky počítačov a mobilov v domácom prostredí.

Do programu Nadácie otvorenej spoločnosti Otvorené školy sa tento školský rok zapojilo päť základných škôl z rôznych kútov Slovenska. A napriek neľahkému obdobiu sa asi 100 žiakov spolu s našimi dobrovoľníkmi vzdelávalo a diskutovalo o tom, ako by mala fungovať demokratická spoločnosť. Na každú zo zapojených škôl sme vyslali mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vo veku 16-21 rokov, ktorí sa so žiakmi a žiačkami rozprávali o témach ako rasizmus, holokaust, feminizmus, klimatická kríza či práva LGBTI+ ľudí.

„Uvedomil som si, že LGBTQ ľudia nie sú zlí, že rasizmus by sa nemal podporovať, že rozdielne práva mužov a žien sú veľakrát bezvýznamné a že by sme si mali viac vážiť našu planétu,“ povedal jeden zo žiakov o tohtoročných workshopoch. Hoci zapojené školy boli veľmi rozdielne – mestské i vidiecke, z rôznych krajov aj s rôznym zastúpením menšín, témy, o ktoré mali deti najväčší záujem boli všade rovnaké: LGBTI+,  mladí ľudia v spoločnosti, holokaust, rasizmus, klimatická kríza a feminizmus.

Workshopy na školách vedú mladí dobrovoľníci vo veku blízkom samotným žiakom, aby sa o tom, ako funguje demokracia, mohli mladí ľudia učiť jeden od druhého v bezpečnom školskom prostredí. Dobrovoľníci žiakom na začiatku roka ponúknu rôzne ľudskoprávne témy, z ktorých si žiaci postupne vyberajú tie, ktoré ich najviac zaujímajú. Súčasťou nášho programu je aj podpora školských žiackych rád, ktoré sú konkrétnym príkladom participácie detí na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Dobrovoľníci aktívne spolupracujú s členmi žiackej školskej rady, sledujú ich prácu, podporujú aktívnu a zmysluplnú participáciu jej členov na chode školy a vytvárajú tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.

„Je to jeden úžasný človek,” povedala o jednej z dobrovoľníčok Otvorených škôl zapojená žiačka. “Počas celého workshopu je na nás milá a chápe nás, aj keď sme (nie o veľa ale predsa) mladšia generácia. Ihneď sme si ju v našej triede obľúbili a stala sa našou novou kamarátkou.“ Žiaci si pochvaľujú neformálny a otvorený prístup mladých dobrovoľníkov, ich pripravenosť na workshopy, ale aj to, že im pomôžu objaviť nové pohľady na rôzne situácie a témy.

Keď dospelí počúvajú

Žiaci si na programe výnimočne cenili príležitosť porozprávať sa o veciach, na ktoré si ich názor veľmi často spoločnosť nepýta. Na konci školského roka sme sa žiakov, dobrovoľníkov i učiteľov v dotazníkoch opýtali, ako zvládli uplynulé mesiace s Otvorenými školami, čo ich na programe potešilo a čo počas roka zažili. Deti nám jednohlasne napísali, že sa tiež chcú vyjadrovať k veciam týkajúcim sa ich rodiny, školy, mesta či planéty. Veria, že aj ony dokážu pomôcť, hoci si to dospelí často neuvedomujú, chceli by, aby si ich dospelí aspoň vypočuli a zistili, ako sa na veci pozerajú mladší, chceli by, aby svet vedel, že aj deti majú dobré nápady alebo aby rešpektovali fakt, že deti sú novšia generácia, ktorá na Zemi bude žiť ešte dlho. Deti tiež podotkli, že ak v mladom veku tieto dôležité témy pochopia, v budúcnosti ich budú vedieť lepšie a kvalifikovanejšie ovplyvniť. „Stačilo by, aby dospelí naozaj počúvali,” zaznel jeden názor za všetkých.

Pandemický rok bol pre deti výzvou z viacerých dôvodov. Na monitorovacích stretnutiach v zapojených školách žiaci spomínali, že im chýbal kontakt s ľuďmi mimo rodiny a zápasili s prokrastináciou a manažovaním si vlastného času. “Bolo veľmi ťažké byť sám sebe pánom,” povedala žiačka z Veľkých Ripnian. Žiakom sa však podarilo nájsť v dištančnom vzdelávaní aj pozitíva – ocenili najmä neskoršie vstávanie, pohodlie domova, dostupnosť všetkých učebných materiálov na jednom mieste a možnosť tráviť viac času s rodinou. Návrat do škôl bol pre žiakov často spojený so zvýšením stresom, keďže si museli opäť zvykať na nové prostredie, ale aj väčšie množstvo ľudí a hluku.   

Dištančné vzdelávanie bolo veľkou výzvou aj pre pedagógov, ktorí sa museli vysporiadať s úplne novou pracovnou situáciou. „Triedny kolektív bol poznačený z môjho pohľadu dlhodobým dištančným vzdelávaním. V tejto situácii ťažko hodnotiť, či workshopy pomohli. U niektorých vnímavejších žiakov ale možno pozorovať posun minimálne v tom, že o témach začali rozmýšľať a získali lepší prehľad,“ povedala jedna z učiteliek zapojených do programu. Iní učitelia a učiteľky pozorovali progres detí aj na diaľku veľmi viditeľne. „Žiaci navzájom otvorenejšie komunikujú. Zapájajú sa aj spolužiaci, ktorí boli uzatvorení” uviedla zapojená pani učiteľka.

Učitelia v zapojených školách ocenili, že pred každým workshopom dostávali k téme učebné materiály a prejavili ochotu ďalej rozvíjať otvorené témy na svojich hodinách.

Napriek pandémii bol uplynulý školský rok prínosom aj pre naše dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí za 10 mesiacov nazbierali množstvo cenných životných aj pracovných skúseností. “Naučila som sa pracovať so žiakmi v online prostredí a zažila som úplne nové situácie. Aj napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že online workshopy nebudú také efektívne a osobné, opak je pravdou a vytvorila som si s deťmi skvelý vzťah, ktorý pretrváva aj offline,” uviedla jedna z dobrovoľníčok.

Podľa ďalšej bol školský rok 2020/21 “plný nových výziev a aj prekážok, ktorým som čelila najmä kvôli pandémii.” Online workshopy podľa nej boli náročnejšie a pravdepodobne mali menší dosah na žiakov ako osobné vzdelávanie. “Napriek tomu som si ale uvedomila, že pri akokoľvek náročnej situácii sa človek vie nastaviť a prispôsobiť. Keď máme okolo seba naozaj kreatívnu skupinu ľudí, ktorej sa chce a má odhodlanie, navzájom sa podržíme a urobíme všetko preto, aby aj náročný rok, ako bol tento, priniesol niečo dobré.”

Hoci nevieme, čo nám a školám prinesie nový školský rok, už teraz sa tešíme, ako opäť v septembri prinesieme vzdelávanie o občianstve a demokracii ďalším žiakom.

Ak máte 16-21 rokov a chceli by ste by ste sa do nášho programu Otvorené školy pridať aj vy, využite príležitosť a staňte sa našimi dobrovoľníkmi.  Odmenou pre vás budú bohaté nové skúsenosti, nenahraditeľné zážitky, nové priateľstvá a kontakty či pocit, že pomáhate vychovávať novú, uvedomelejšiu a citlivejšiu generáciu mladých ľudí.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter