TIPOS v spolupráci s Výzvou k ľudskosti prerozdeľuje prvé prostriedky na akútnu pomoc utečencom

Prvé finančné prostriedky z daru spoločnosti TIPOS, a.s. budú v najbližších dňoch smerovať k organizáciám poskytujúcim praktickú pomoc v zhoršujúcej sa utečeneckej kríze.

Prerozdelenie prostriedkov vychádza z rozhodnutia Rady Výzvy k ľudskosti, v ktorej sú zastúpení iniciátori Výzvy, nezávislý odborník a zástupcovia spoločnosti Tipos ako nehlasujúci pozorovatelia.

V prvom kole zameranom na riešenie najakútnejších výdavkov humanitárnych organizácií bolo prerozdelených 343 228,89 EUR medzi sedem organizácií.  Podporu na obdobie maximálne piatich mesiacov získala napríklad poľná nemocnica organizácie Magna – Deti v núdzi na srbsko-chorvátskom pohraničí, tím prof. Krčméryho, Človek v ohrození, ale aj integračné aktivity Slovenskej katolíckej charity na Slovensku. Ďalšie organizácie budú môcť svoje požiadavky zaslať priebežne na posúdenie a rozhodnutie Rady Výzvy k ľudskosti.

Sme veľmi radi, že sa nám podarí dostať pomoc do prvej línie riešenia humanitárnej krízy”, hovorí jeden z iniciátorov Výzvy k ľudskosti a riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský (NOS). “Verím, že na tom, aby sme predišli situácii, kedy ľudia zmrznú pod našimi oknami, sa zhodneme všetci. Práve preto potrebujeme podporovať organizácie, ktoré robia všetko pre zmiernenie prebiehajúcej humanitárnej katastrofy”, dodáva Orlovský.

Čerpanie prostriedkov môže verejnosť sledovať prostredníctvom transparentného účtu, ktorý Nadácia otvorenej spoločnosti poverená administrovaním finančného daru pre tieto účely otvorila v rámci partnerskej spolupráce s TIPOS-om,a.s. Viac informácií o podporených projektoch nájdete od dnešného dňa na webe Nadácie. V rámci tohto kola prerozdeľovania bola využitá viac ako polovica daru. V najbližších dňoch bude zverejnená nová grantová výzva týkajúca sa ďalších akútnych potrieb, ako aj systematických aktivít zameraných na humanitárne a integračné aktivity.

Orlovský zároveň varuje, že tento prístup nie je systémovým riešením problému. “Priamo z terénu máme od organizácií a dobrovoľníkov informácie o tom, že situácia na juhu je na hranici možností úsilia mimovládnych organizácií a jednotlivcov. Jej rozmery totiž bez logistickej podpory zložiek štátu presahujú kapacity akejkoľvek občianskej aktivity. Sme toho názoru, že štáty v regióne vrátane Slovenska by mali využiť maximum svojich vlastných kapacít v oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu a zapojiť ich v teréne”.  Výzva k ľudskosti vyzýva vládu, aby na riešenie humanitárnej katastrofy na srbsko-chorvátskej hranici urýchlene použila všetky nástroje a kapacity, ktoré má k dispozicii.

Výzva k ľudskosti vznikla v auguste 2015 ako spontánna občianska iniciatíva, ktorá reagovala na tragédiu 71 utečeneckých obetí pri Parndorfe.  Cieľom výzvy bolo vyvolať širší záujem verejnosti o tragickú situáciu, ktorej sú vystavení ľudia na úteku pred vojnou a vyzvať Vládu SR k zvolaniu okrúhleho stola všetkých zúčastnených strán, ktoré môžu prispieť k zmierneniu dôsledkov najväčšej humanitárnej krízy v Európe od konca II.svetovej vojny.

Zoznam a anotácie k podporeným projektom nájdete TU.

Autor/ka: mg 29.10.2015