Výzva k ľudskosti prerozdeľuje ďalšie prostriedky na humanitárnu pomoc utečencom

22.12.2015

Druhá časť finančných prostriedkov z daru spoločnosti TIPOS, a.s. bude v najbližších dňoch smerovať k organizáciám poskytujúcim pomoc a asistenciu v pretrvávajúcej utečeneckej kríze. V tomto kole zameranom na riešenie akútnych výdavkov humanitárnych organizácií bolo prerozdelených 128 667, 29 EUR medzi päť organizácií.

Podporu na obdobie maximálne šiestich mesiacov získalo napríklad občianske združenie Emergency Medical and Rescue Assistance Slovakia (EMRAS) – tím profesionálnych záchranárov, ktorí vo voľnom čase poskytujú zdravotnú pomoc utečencom pozdĺž Balkánskej utečeneckej cesty. Medzi ďalšími organizáciami je aj Inštitút pre migráciu a komunikáciu či Slovak Fashion Council s projektom „Domov na mame.“ Šitie detských nosičov pre matky na ceste spája niekoľko desiatok slovenských žien v úsilí, ktoré nás dôverne oboznamuje s osudom matiek na úteku a dáva možnosť spoznať strádanie týchto and žien počas cesty.

Ďalšie organizácie môžu svoje požiadavky zasielať na posúdenie a rozhodnutie Rady Výzvy k ľudskosti do 31.12.2015. Prerozdelenie prostriedkov vychádza z rozhodnutia Rady Výzvy k ľudskosti, v ktorej sú zastúpení iniciátori Výzvy, nezávislý odborník a zástupcovia spoločnosti Tipos ako nehlasujúci pozorovatelia.

Čerpanie prostriedkov môže verejnosť sledovať prostredníctvom transparentného účtu, ktorý Nadácia otvorenej spoločnosti poverená administrovaním finančného daru pre tieto účely otvorila v rámci partnerskej spolupráce s TIPOS-om,a.s. Viac informácií o podporených projektoch nájdete od dnešného dňa na webe Nadácie. Na posledné prerozdelenie financií zostalo 113 604,71 EUR, o ktoré sa môžu naďalej uchádzať mimovládne organizácie s humanitárnymi i integračnými projektami.

Výzva k ľudskosti vznikla v auguste 2015 ako spontánna občianska iniciatíva, ktorá reagovala na tragédiu 71 utečeneckých obetí pri Parndorfe.  Cieľom výzvy bolo vyvolať širší záujem verejnosti o tragickú situáciu, ktorej sú vystavení ľudia na úteku pred vojnou a vyzvať Vládu SR k zvolaniu okrúhleho stola všetkých zúčastnených strán, ktoré môžu prispieť k zmierneniu dôsledkov najväčšej humanitárnej krízy v Európe od konca II.svetovej vojny.

Zoznam a anotácie k podporeným projektom nájdete TU.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter