Výzva k ľudskosti prerozdeľuje posledné prostriedky na integračné projekty

9.02.2016

Posledná časť finančných prostriedkov z daru spoločnosti TIPOS, a.s. bude v najbližších dňoch smerovať aj organizáciám poskytujúcim integračné služby v súčasnej utečeneckej kríze. V tomto kole bolo prerozdelených 112 138,00 € EUR medzi sedem organizácií. 

Podporu na obdobie maximálne štyroch mesiacov získalo napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa s projektom Kto pomôže, ktorého cieľom je vytvorenie funkčného a efektívneho dobrovoľníckeho systému doplnkovej integrácie. Medzi ďalšími organizáciami je aj Diecézna charita Nitra, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), či Slovenská katolícka charita.

Posledné kolo prerozdeľovania financií z daru spoločnosti TIPOS sa zameriavalo najmä na podporu integračných projektov. „Aj naďalej však vnímame potrebu humanitárnej pomoci mimo územia Slovenska, preto medzi podporené projekty patrí aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s projektom humanitárnych aktivít a pomoci utečencom na území Slovinska, Srbska, Iraku a na blízkom východe,“ vysvetľuje iniciátor Výzvy k ľudskosti a riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský.

Rozhodovanie v tomto kole trvalo vzhľadom na množstvo prijatých žiadostí a náročnosť rozhodovacieho procesu,dlhšie ako sme čakali. Vedeli by sme si predstaviť prerozdeliť aj viac finančných prostriedkov,“ dodáva Orlovský.

Čerpanie prostriedkov môže verejnosť sledovať prostredníctvom transparentného účtu, ktorý Nadácia otvorenej spoločnosti poverená administrovaním finančného daru pre tieto účely, otvorila v rámci partnerskej spolupráce s TIPOS-om, a.s. Viac informácií o podporených projektoch nájdete od dnešného dňa TU.

Výzva k ľudskosti vznikla v auguste 2015 ako spontánna občianska iniciatíva, ktorá reagovala na tragédiu 71 utečeneckých obetí pri Parndorfe.  Cieľom výzvy bolo vyvolať širší záujem verejnosti o tragickú situáciu, ktorej sú vystavení ľudia na úteku pred vojnou a vyzvať Vládu SR k zvolaniu okrúhleho stola všetkých zúčastnených strán, ktoré môžu prispieť k zmierneniu dôsledkov najväčšej humanitárnej krízy v Európe od konca II.svetovej vojny.   

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter