Výzva k výberu odborných hodnotiteľov

ACF-web-770x400

 

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou a Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v 5 témach programu ACF – Slovakia.

Celé znenie oznamu nájdete v dokumente Odborné hodnotenie.

Spolu s ponukou Vás prosíme aj o vyplnenie a doručenie dokumentu Súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 3.10.2018