Zapojte sa do Verejnej konzultácie k Active Citizens Fund v rámci EHP Grantov 2014 – 2021

Zapojte sa do Verejnej konzultácie (Stakeholders consultation) k Active Citizens Fund – programu pre občiansku spoločnosť v rámci EHP Grantov 2014 – 2021, ktoré sú financované Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Active Citizens Fund na Slovensku bude riadený konzorciom troch nadácií – Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou a v priebehu štyroch rokov prerozdelí na projekty mimovládnych organizáci osem miliónov eur. Mimovládne organizácie budú mať možnosť uchádzať sa o finančné zdroje od budúceho roka.

Počas leta a jesene 2017 prebehne záverečná fáza prípravy tohto finančného nástroja a Verejná konzultácia je súčasťou tejto prípravnej fázy.

Verejná konzultácia prebehne formou pracovného stretnutia dňa 18.7.2017 v Žiline-Záriečí a formou on-line survey.

Konzultácia prebieha v réžii Úradu pre finančné mechanizmy / Financial Mechanism Office (sekretariát EHP a Nórskych Grantov so sídlom v Bruseli), ktorý pripravil formát pracovného stretnutia v Žiline a stanovil otázky pre on-line survey.

Z pozície operátorov fondu si uvedomujeme, že čas a formát verejnej kozultácie nie je vzhľadom na letné obdobie ideálny. Za rozhodnutím neodkladať Verejnú konzultáciu na jeseň je naša snaha neodďaľovať spustenie samotných výziev fondu pre mimovládne organizácie o ďalšie mesiace. Veríme, že sa toto rozhodnutie stretne s Vaším pochopením.

Informácia k Verejnej konzultácii 18.7. 2017 v Žiline-Záriečí:

Registrovať sa je potrebné TU.

Z kapacitných dôvodov je účasť na stretnutí v Žiline obmedzená na prvých 50 registrovaných účastníkov a jedného/jednu zástupcu/zástupkyňu za organizáciu.

Cieľom verejnej konzultácie je prizvať zainteresované skupiny občianskej spoločnosti na Slovensku, aby poskytli spätnú väzbu k návrhu Active Citizens Fund na Slovensku, aby diskutovali o hlavných výzvach v občianskej spoločnosti, ktoré sú relevantné pre program a o tom, ako tieto výzvy prostredníctvom fondu riešiť.

Radi by sme upozornili, že Verejná konzultácia nebude priestorom na prezentáciu o možnostiach financovania projektov v Active Citizens Fund a jej cieľom nebude konzultovanie konkrétnych návrhov projektov.

Pracovným jazykom verejnej konzultácie bude angličtina a slovenčina so simultánnym prekladom. Program stretnutia bude registrovaným účastníkom poskytnutý v najbližších dňoch. Cestovné na verejnú konzultáciu sa neprepláca.

Informácia k on-line survey v rámci Verejnej konzultácie:

Budeme radi ak nám zašlete odpovede na položené otázky cez webový formulár TU do 21.7.2017.
hlavicka

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 12.07.2017