Projekty / Dáta menia žurnalistiku

Dáta menia žurnalistiku

Dáta menia žurnalistiku je vzdelávací projekt na podporu mladých dátových novinárov a novinárok. V rámci projektu realizujeme na troch slovenských univerzitách v Bratislave a v Ružomberku sériu workshopov zameraných na dátovú žurnalistiku, prácu s dátami, ich získavanie a následné spracovanie zaujímavých príbehov, ktoré sa v dátach ukrývajú. Študentom budú prednášať slovenskí i zahraniční odborníci.

Cieľom projektu „Dáta menia žurnalistiku“ je priblížiť tento fenomén slovenským novinárom, študentom a ďalším záujemcom, predstaviť spôsoby, metódy a dostupné nástroje pre prácu s dátami, ktoré v žurnalistike vytvárajú ďalšie možnosti pre získavanie nových a verifikovanie už existujúcich dát. Súčasťou projektu je séria vzdelávacích seminárov, ktoré sa uskutočnia na partnerských školách koncom tohto a v prvej polovici nasledujúceho semestra.

V rámci projektu vyhlasujeme Cenu Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky, ktorá prebieha spolu s Novinárskou cenou. Súťaž je určená študentom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí majú zaujímavý nápad na dátový projekt a neboja sa ho realizovať. Víťaz získa 400 EUR a možnosť zrealizovať svoj projekt v jednom z profesionálnych médií, ktoré budú zastúpené v porote tejto ceny.

V rámci vzdelávacieho projektu pre študentov ako aj všetkých záujemcov o dátovú žurnalistiku a ďalšie nové trendy v žurnalistike sme pripravili aktualizovanú verziu Príručky dátovej žurnalistiky.

Projekt „Dáta menia žurnalistiku“ prebieha v spolupráci so spoločnosťou Google.

Okrem Slovenska sa realizuje aj v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Partnerom projektu v Českej republike je Nadácia Open Society Fund Praha, v Rumunsku organizácia The Center for Independent Journalism a v Maďarsku organizácie Atlatszo a The Center for Independent Journalism.

Čítajte naše príbehy

Newsletter