Projekty / FACE 2 FACE

FACE 2 FACE

O konšpiračných médiách, pravicovom extrémizme, multikulturalizme, ekológii, aktívnom starnutí či presadení sa žien v podnikateľskom prostredí môžete diskutovať v rámci série realizovanej v spolupráci s Veľvyslanectvom USA. Podujatia sa konajú každý mesiac v rôznych regiónch Slovenska a sú simultánne tlmočené a nahrávané.

Čítajte naše príbehy

Newsletter