Frontline Club Slovakia

12.03.2015

Prostredníctvom inšpiratívnych domácich a zahraničných hostí a filmových projekcií sa venujeme aktuálnym témam zo žurnalistiky, dokumentárnej tvorby a médií, justície, extrémizmu a ľudských práv v politických a spoločenských súvislostiach. O témach „z frontovej línie“ diskutujeme pravidelne každý mesiac v Bratislave a príležitostne v regiónoch.

Newsletter

Aktuality