AKO BYŤ DOBRÝM SPOJENCOM – inklúzia transrodových ľudí (pre LGBTI organizácie)

Všetky udalosti

31.10 – 1.11. 2016 od 10.00 do 17.00, Bratislava (o mieste konania Vás informujeme cez mail)

Nadácia otvorenej spoločnosti vás pozýva na workshop o.z. TransFúzia, ktoré sa zaoberá posilnením transrodových ľudí na Slovensku. Prestavíme činnosť TransFúzie, koncept ľudských práv z pohľadu trans aktivizmu, situáciu trans ľudí v SR, kto vlastne trans ľudia sú a ako vyzerá trans aktivizmus. Tiež by sme vás radi bližšie spoznali a hovorili o spoločných veciach v uvoľnenej a neformálnej atmosfére.

Nechceme len teoretizovať a prednášať, ale hlavne diskutovať. Zaujímajú nás vaše postoje k daným témami, či a kde vidíte prepojenie tém, ktorými sa zoberáte s transrodovými témami na teoretickej a praktickej úrovni. Súvisia trans témy s Vašou prácou? Možno nájdeme spoločnú reč a aj reálnu spoluprácu.

Programu prebieha formou diskusie, aktivít neformálneho vzdelávnia a prezentáciami. Zo skúsenosti predchádzajúcich účastníčok a účastníkov vieme, že napriek celodennému programu budete odchádzať plní energie.

TÉMY WORKSHOPU:

  • rozvoj trans hnutia na Slovensku
  • aktuálny stav a ľudské práva trans ľudí v SR a zahraničí
  • aktivity TransFúzie a medziorganizačná spolupráca
  • najnovšie tredny vo svete a medzinárodná činnosť

Ak vás ponuka zaujala, ozvite sa nižšie uvedený email do 29. októbra 2016. Nižšie tiež nájdete krátke recenzie workshopu od predchádzajúcich účastníčok a účastníkov.

RSVP:

Romina Kollárik, TransFúzia,
email: transfuzia@gmail.com,
t.č: 0948 287980

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Demokracia a ľudské práva Fondu pre mimovládne organizácie podporeného z finančného mechanizmu EHP realizuje projekt Gender Story, ktorého cieľom je budovanie kapacít neziskového sektora a verejnej správy v oblasti rodovej rovnosti a boja proti rodovo podmienenému násiliu, špecificky v oblasti rodovej identity a novo-vynárajúcej sa téme transrodovosti. Partnerom projektu je Transfúzia, o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti chce prispieť k ľudsko-právnemu diskurzu, najmä v oblasti oprávnenosti zdravotných zákrokov ako zákonom stanovenej podmienky uznania rodu a v oblasti zaručenia úplného právneho uznania rodu osoby vo všetkých oblastiach života.

Čítajte naše príbehy

Newsletter