Čo znamená rodová rovnosť v školstve?

Pozvánky grantistov, Všetky udalosti

8.6.2015, 15:00 – Prešov, FF Prešovská univerzita

Občianske združenie EsFem v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Vás pozýva na verejnú diskusiu o rodovej rovnosti a rodovej segregácii vo výchove a vzdelávaní s názvom
ČO ZNAMENÁ RODOVÁ ROVNOSŤ V ŠKOLSTVE?

Diskutovať budú: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD. – sociologička  (Inštitút pre výskum práce a rodiny) Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. – pedagogička  (Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave a EsFem) Mgr. Lenka Krištofová – filozofka a redaktorka  (rodovo orientovaný časopis Glosolália) Mgr. Apolónia Sejková – sociálna pracovníčka a občianska aktivistka  (záujmové združenie žien MyMamy) Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – vysokoškolská pedagogička  (Inštitút edukológie a sociálnej práce FFPU v Prešove a EsFem)

Podujatie moderuje:  Mgr. Michal Bočák, PhD.  (Katedra masmediálnej komunikácie FFPU v Prešove)

Príďte s nami diskutovať o rodovej (ne)rovnosti v školstve a hľadať odpoveď na otázku, čo vlastne rodová rovnosť je a čo ponúka, aké má nerovnosť dôsledky (v škole i na trhu práce), ale aj o tom, aké mýty o rodovej rovnosti kolujú a aká je pravda.

Podujatie sa uskutoční  8. 6. 2015 o 15:00 hod. na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ul. 17. novembra č. 1), v miestnosti číslo 159.
Tešíme sa na Vás.
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 7. 6. 2015 e-mailom na esfem@esfem.sk, alebo monika.bosa@unipo.sk

Čítajte naše príbehy

Newsletter