Jazykové testy / Secondary School Scholarship Program

Všetky udalosti

14.12.2016, Žilina

Jazykový test ELTiS (English Language Test for International Students) sa bude konať

dňa  14. 12. 2016 (streda)  o 13:00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

 

Spojenie zo železničnej alebo autobusovej stanice: pešo cca 650 – 750 m

Parkovanie je možné na platených parkovacích miestach v okolí, prípadne na parkovisku obchodného domu v blízkosti.

Rodičia môžu sprevádzať študentov, počas testu však budú musieť budovu opustiť. Ďakujeme za pochopenie.

Vzhľadom na nezrovnalosti medzi prihláškami podanými online a doručenými poštou bude spracovanie prihlášok náročnejšie a zoznam študentov, ktorí splnili kritériá a sú pozvaní na testy, bude zverejnený v priebehu budúceho týždňa.

Ďakujeme za pochopenie.

Ak zistíte nezrovnalosti v mene, prosím, oznámte to e-mailom ešte pred testom na adresu katarina.krizkova@osf.sk

Test sa skladá z troch častí: počúvanie a porozumenie hovorenej angličtiny, porozumenie písaného textu a krátkej eseje na konkrétnu tému. Test trvá približne 2,5 – 3 hodiny s jednou 15 minútovou prestávkou medzi testom a písaním krátkej eseje. Nie je povolené používať slovník, poznámkový papier, gumu, gumovacie pero (na test), zmizík a pod.

Prineste si so sebou preukaz totožnosti, obyčajné ceruzky s mäkkým hrotom (nie pentelky), pero s tmavomodrou alebo čiernou náplňou. Je vhodné priniesť si aj náhradnú ceruzku a pero.

Vzorový test je možné nájsť na internete na stránke http://www.eltistest.com/practicetest/

Čítajte naše príbehy

Newsletter