Nízkoprahový cup 2015

Pozvánky grantistov, Všetky udalosti

6.6.2015 – Bratislava, Mamateyova 4

Futbalový turnaj rozvíja vzájomnú toleranciu a rešpekt u mladých ľudí z rôznych lokalít i prostredí. Táto aktivita realizovaná v rámci projektu Šport spája rôzne farby jedna hra podporeného z nórskych fondov je iniciatívou Inštitútu pre medzikultúrny dialóg, občianskeho združenia Mládež ulice a organizácií venujúcich sa deťom a mladým ľuďom prostredníctvom nízkoprahových programov, ktorých poslaním je vytváranie priestoru pre zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj životných zručností a poskytovanie sociálno-poradenských služieb.

Viac informácií na Facebooku.

Čítajte naše príbehy

Newsletter