workshop Gender Story, Gombasek

Pozvánky grantistov, Všetky udalosti

15.7.2016 – Gombasek

V rámci letného tábora v Gombaseku pozývame na workshop Gender Story.

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Demokracia a ľudské práva Fondu pre mimovládne organizácie podporeného z finančného mechanizmu EHP realizuje projekt Gender Story, ktorého cieľom je budovanie kapacít neziskového sektora a verejnej správy v oblasti rodovej rovnosti a boja proti rodovo podmienenému násiliu, špecificky v oblasti rodovej identity a novo-vynárajúcej sa téme transrodovosti. Partnerom projektu je Transfúzia, o.z.

V TransFúzii pracujeme na zlepšení situácie trans ľudí na Slovensku. Robíme výskumy, právne analýzy, poskytujeme poradenské služby trans ľuďom a ich blízkym a budujeme trans komunitu. Zaoberáme sa najmä zdravotnou starostlivosťou pre trans ľudí a situáciou trans mládeže na školách. Vedeli ste, že v cirkevných školách počúvajú deti a mládež nenávistné poznámky o LGBT ľuďoch od učiteľského zboru každý deň? Tiež upozorňujeme na hrubé porušovanie ľudských práv trans ľudí. Vedeli ste, že trans ľudia musia často podstúpiť nútenú kastráciu, aby im slovenský štát uznal ich vlastné meno? Vedeli ste, že OSN a WHO túto prax označujú za mučenie a vyzývajú štáty, aby ju eliminovali a odškodnili obete? Trans ľudia sú jedinou systematicky kastrovanou skupinou dnešnej doby. Ale nie sme len obeťami. Patríme medzi najodvážnejších ľudí. Sme hrdinky a hrdinovia, len si to treba uvedomiť.

Čítajte naše príbehy

Newsletter