Workshop „Mainstreaming a mimovládne iniciatívy v rodovej rovnosti“

Všetky udalosti

23.6.2015 – Prešov, Prešovská univerzita

Cieľom workshopu je naštartovať projekt „Mimovládne iniciatívy v rodovej rovnosti“ a zmapovať miestne a regionálne mimovládne iniciatívy v téme rodová rovnosť.  V projekte chceme vytipovať rôzne oblasti rodovej rovnosti, v ktorých pracujú mimovládne organizácie na miestnej a regionálnej úrovni a dohodnúť spoločný scenár, podľa ktorého vznikne mapovacia štúdia. Tá predstaví konkrétne typy iniciatív ovplyvňujúce situáciu na miestnej, komunitnej úrovni a kroky, ktoré súčasný status quo postupne menia. Súčasťou štúdie by mali byť aj konkrétne odporúčania pre štrukturálne, legislatívne a operatívne zmeny v rôznych tematických oblastiach (vzdelávanie, násilie, sexuálne menšiny a rodová identita, zdravie, viacnásobná diskriminácia, ženy a menšiny, advokácia na lokálnej/regionálnej úrovni a pod.).

Termín:    23. Júna 2015, 14:30 – 16:00
Miesto:    Rektorát Prešovskej Univerzity (býv. základná škola), Prešov, ul. 17. Novembra 15, miestnosť E211

RSVP: Barbora Vaněk, NOS – OSF, barbora.vanek@osf.sk,  0914 196 170
Workshop je súčasťou projektu „Mimovládne iniciatívy v rodovej rovnosti“, ktorý realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti ako doplnkovú aktivitu (Complementary Action) v oblasti Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu v priebehu roka 2015.

Čítajte naše príbehy

Newsletter