Užitočné odkazy a materiály

   

  • Príručka ako budovať okruh Vašich podporovateľov (anglicky). Dokument o tom, čo to znamená budovanie okruhu podporovateľov, prečo je táto činnosť potrebná, doplnené rôznymi príkladmi z praxe, ako sa to organizáciám podarilo
  • Podcast pro neziskovky. Český podcast organizácie CRM pro neziskovky, kde moderátor spovedá expertov na fundraising, dobrovoľníctvo, komunikáciu, a podobne.
  • Príručka „Ako viesť úspešnú a cieľavedomú kampaň v občianskom sektore“. Podklad pre neziskové organizácie ako plánovať a implenetovať kampane, ktorých cieľom je presadenie určitej zmeny.
  • Dobrovoľníctvo na Slovensku: Výskumné reflexie. Obsiahly materiál, v ktorom sa okrem iného dozviete čo motivuje ľudí na Slovensku stať sa dobrovoľníkmi.
  • Motivátory zamestnancov (anglicky). Užitočný nástroj pre analýzu motivátorov zamestnancov organizácie.
  • Blog „Príležitosti neziskoviek dnes a ako sa pripraviť na obdobie po korona kríze“: Tipy pre komunikáciu a fundraising v čase pandémie.

   

Súvisiace príspevky