Dve percentá pre Nadačný fond priateľov Činohry SND

aktualizované 31.1.2022

Ak ste sa rozhodli prispieť do Nadačného fondu priateľov Činohry SND (Činofond) poukázaním 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň vysporiada zamestnávateľ

  • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré si môžete stiahnuť aj tu.
  • Z tohto potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane
    b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.
  • Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si predvyplnené môžete stiahnuť tu. Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu. Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:
 

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

 

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality