Nezaradené / Príbehy / Projekty / Stronger Roots / 200 účastníkov absolvovalo jarné vzdelávanie Stronger Roots

200 účastníkov absolvovalo jarné vzdelávanie Stronger Roots

Cieľom programu Stronger Roots je zvýšiť odolnosť organizácií občianskej spoločnosti a ich platforiem, posilniť ich sociálny kapitál a viac ich prepojiť s komunitami, v ktorých pôsobia, i spoločnosťou. Preto v programe okrem finančnej podpory prostredníctvom grantov venujeme veľkú pozornosť budovaniu kapacít organizácií občianskej spoločnosti. Rozličné školenia, wokrshopy a webináre organizujeme nielen pre uzavretú skupinu grantistov, ale aj pre ostatné mimovládne neziskové organizácie. Otvorené školenia sú známe pod názvom Stronger Roots Akadémia.

Od začiatku roka 2024 sme zorganizovali 8 vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo dovedna okolo 200 účastníkov. Učili sa na nich ako lepšie nastaviť komunikáciu a fundraising v organizácii; motivovať a efektívne manažovať dobrovoľníkov; spravovať údaje v organizácii aj s využitím CRM systému; spolupracovať so štátnou a verejnou správou; budovať členskú základňu, či ako využiť umelú inteligenciu vo svojej činnosti a organizačnom rozvoji.

O zmysluplnosti a prínose týchto aktivít hovorí pozitívna spätná väzba účastníkov:

 • Najviac sa mi určite páčila školiteľka/lektorka. Rozprávala pútavo, zapájala nás do diskusie, pýtala sa, no netlačila na pílu, mala výbornú prezentáciu aj príklady z praxe. Rozdelila prednášku na teoretickú aj praktickú časť. Bola skvelá.
 • Na webinári som sa dozvedela veľmi konkrétne informácie, príklady z praxe, aj informácie ktoré som v tejto téme predtým nepočula.
 • Veľmi sa mi páčilo stretnutie s lektorkou, ktorá si myslím, že vyhovela všetkým úrovniam vedomostí v oblasti dobrovoľníctva, ktoré sme sa tam stretli. Obávala som sa, že mi to nič nové neprinesie, no s radosťou som sa mýlila.
 • Za mňa to bolo veľmi osožné školenie, ktoré mňa, ako človeka, ktorý sa vyslovene bojí práce s financiami a fundraisingu, to posmelilo do ďalšej práce na projekte/projektoch.
 • Veľmi sa mi páčila rozdielnosť spíkrov, „neagentúrny“ prístup lektorky a biznisový prístup lektora. Prepájanie biznisového prístupu s prácou v nezisku považujem za veľmi prínosné.

A hoci sme jarné kolo vzdelávacích podujatí práve ukončili, už teraz začíname pripravovať jesenné kolo. O aktuálnych možnostiach zapojiť sa do programu Stronger Roots priebežne informujeme na našej internetovej stránke a sociálnych sieťach.  

Prehľad zrealizovaných vzdelávacích podujatí:

Stronger Roots Akadémia

 • AI TEXT – praktické využitie umelej inteligencie v marketingovom texte (Otto Bohuš)
 • Firemná filantropia – budovanie dlhodobých vzťahov a strategická spolupráca s firmami (Jana Desiatniková)
 • Manažovanie údajov a CRM pre neziskovky (Petra Joklová)

Grantisti Pilier 1 – Budovanie komunity priaznivcov

 • Komunikácia organizácie ako základ budovania komunity priaznivcov (Martina Slováková, Peter Šebo)
 • Darcovstvo a (online) fundraising (Zuzana Behríková, Lenka Polomská Rišková)
 • Manažment dobrovoľníctva a motivácia dobrovoľníkov (Alžbeta Brozmanová Gregorová)
 • Manažovanie údajov a CRM pre neziskovky (Petra Joklová)

Grantisti Pilier 2 – Transverzálna spolupráca platforiem

 • Budovanie členskej základne a spolupráca so štátnou a verejnou správou (Glopolis, Praha)


Program Stronger Roots implementujeme v spolupráci s českou Nadace OSF, s českým think-thankom Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Európska únia z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Čítajte naše príbehy

Newsletter