Predstavujeme poroty 19. ročníka Novinárskej ceny

23.03.2023

Dňa 1. marca sme uzavreli prihlasovací systém do Novinárskej ceny a následne sprístupnili príspevky všetkým 52 členkám a členom porôt v trinástich kategóriách. V týchto dňoch už usilovne čítajú, počúvajú a pozerajú prihlásené práce. Rešpekt a váhu každej cene dodáva najmä porota, ktorá o nich rozhoduje. Je preto naším dlhodobým záujmom budovať obsadenie porôt osobnosťami, ktoré majú […]

Čítať viac..

Prečo učiť o ľudských právach?

21.03.2023 ,

Audrey Osler, profesorka pedagogiky, Univerzita juhovýchodného Nórska  Vzdelávanie o ľudských právach Naše chápanie ľudských práv na začiatku 21. storočia bolo formované udalosťami z polovice 20. storočia, a najmä Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z roku 1948, ktorá bola prijatá po druhej svetovej vojne. Všeobecnú deklaráciu vypracovali zástupcovia všetkých regiónov sveta. Boli to ľudia s veľmi odlišným […]

Čítať viac..

Výskum: ĽUDÁCKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA ROKOV 1939-1945 A HOLOKAUST V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

14.03.2023

V januári 2023 sa uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie rokov 1939-1945, holokaust a rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti. Skúmali sme postoje a názory verejnosti na toto obdobie, ako aj na kľúčové zdroje informácií o ňom.  Iniciátormi a realizátormi projektu boli: Nadácia otvorenej spoločnosti, Dokumentačné stredisko holokaustu, Inštitút pre verejné otázky spolu s Historickým […]

Čítať viac..

Medziročný nárast počtu prihlášok do Novinárskej ceny

7.03.2023

Po uzavretí prihlasovania do Novinárskej ceny 2022 evidujeme 480 prihlásených prác do 13 otvorených kategórií. 19. ročník súťaže tak priniesol opäť nárast v počte prihlášok. A to napriek zníženiu limitu počtu príspevkov od jedného autora/autorky na dva v jednej kategórii. Príspevky aj série sú rovnomerne prihlásené do všetkých trinástich kategórií, takže všetky poroty budú mať […]

Čítať viac..

Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

6.03.2023

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v […]

Čítať viac..

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

3.03.2023

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej […]

Čítať viac..

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje 19. ročník Novinárskej ceny

12.01.2023

Novinárska cena opäť ocení ten najkvalitnejší obsah z produkcie slovenských médií za obdobie, ktoré si budeme spájať s vojenskou inváziou Ruska do Ukrajiny, utečeneckou aj energetickou krízou, infláciou v eurozóne, teroristickým útokom proti LGBTI+ komunite a politickou nestabilitou na Slovensku. [Bratislava, 12.1.2023] Novinárska cena už po devätnásty krát ocení najlepšie novinárske práce za uplynulý rok. Redakcie aj verejnosť môžu […]

Čítať viac..

Nadácia otvorenej spoločnosti poskytne milión eur na inštitucionálny rozvoj a vzdelávacie aktivity mimovládnych organizácií

5.01.2023

V nasledujúcich troch rokoch Nadácia v rámci programu Stronger Roots prerozdelí  viac než milión eur na inštitucionálne granty a unikátne vzdelávacie aktivity pre 15 mimovládnych organizácií a 5 strešných platforiem. Program Stronger Roots realizujeme v rámci medzinárodného projektu s partnermi v Čechách a v Maďarsku. Projekt v celkovej výške 3 700 950 EUR pod vedením českej Nadace OSF významne podporila Európska […]

Čítať viac..

Nadácia otvorenej spoločnosti oslávila 30 rokov

6.12.2022

Nadácia otvorenej spoločnosti je taká stará, že si pamätá posledné dni Československa. Vznikla 12. novembra 1992 a odvtedy patrí k pilierom rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. 15. novembra 2022 sme v kruhu našich zakladateľov, partnerov, kolegov, priateľov a partnerov oslávili tridsiate výročie a symbolicky vstúpili do ďalšej etapy nášho fungovania. Na oslave v bratislavskom kostole Klarisiek […]

Čítať viac..

Novým predsedom Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti sa stal Pavol Čekan

10.11.2022

Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti zvolila dňa 8. novembra 2022 za svojho predsedu Pavla Čekana – vedca a zakladateľa biotechnologickej spoločnosti MultiplexDX. Na tejto pozícii tak vystriedal Michaelu Benedigovú, ktorá z funkcie odstúpila v septembri 2022. Nový predseda Správnej rady je vo vedeckom svete známy vďaka svojmu výskumu v oblasti diagnostiky rakoviny. Po doktoráte z biochémie, ktorý získal na […]

Čítať viac..

O nadácii

Podporujeme otvorenú spoločnosť, demokraciu
a slobodu prostredníctvom udeľovania grantov, štipendií
a vlastných projektov.
čítaj viac

Newsletter

Aktuality

Čitať viac...

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty