Na posilnenie občianskej spoločnosti v programe Stronger Roots sme prerozdelili viac ako pol milióna eur

20.09.2023 ,

Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Sninu, sme podporili 20 organizácií, ktoré budujú komunity, zastupujú záujmy rozličných skupín obyvateľov a rozvíjajú rôznorodé témy. Pomáhajú budovať a rozvíjať komunity aktívnych občanov. Či už je to podpora detí, mladých ľudí i dospelých so zdravotným znevýhodnením alebo vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti, sprevádzanie ťažko chorých pacientov v zdravotníckych […]

Čítať viac..

Poznačená generácia

27.04.2015 , ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Spoločne proti pravicovému extrémizmu

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Sieťovanie trans organizácií krajín Vyšehrádskej štvorky

, ,

Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodnej podpornej siete organizácií, ktoré obhajujú práva transrodových ľudí v štátoch Vyšehradskej štvorky a prehĺbenie spolupráce s nórskou partnerskou organizáciou LLH, za účelom posilnenia a rozvoja kapacít týchto organizácií so zámerom zvýšiť efektivitu advokácie rodovej rovnosti na Slovensku a v ďalších postsocialistických štátoch stredoeurópskeho regiónu. web: www.transfuzia.sk kontakt: havlicek.christian@gmail.com

Čítať viac..

Doprava – vec verejná

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Hlavy pomáhajú

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.nadaciapontis.sk kontakt: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Čítať viac..

Verejný záujem vs záujem verejnosti

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.slatinka.sk kontakt: paulikova@changenet.sk

Čítať viac..

Môj svet – moje práva

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.amnesty.sk kontakt: jana.malovicova@amnesty.sk

Čítať viac..

Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov

, ,

Od partnera Prospera sa chceme výmenou skúseností naučiť, ako lepšie zadefinovať benefity pre firmy pre zdieľanie ich zručností na verejnoprospešný účel. Zahraničné príklady našich partnerov zároveň inšpirujú slovenské firmy a neziskové organizácie. Druhým partnerom projektu je Nórska advokátska komora (Advokatforeningen), spolu s ktorou zorganizujeme počas roka 2015 v Bratislave dve odborné podujatia zamerané na výmenu […]

Čítať viac..