Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN na Slovensku

21.12.2023

Sociálno-finančné vzdelávanie na Slovensku je témou, ktorá si v dnešnej dobe prirodzene vyžaduje zvýšenú pozornosť. Častokrát si podporovanie finančnej gramotnosti spájame s deťmi v školskom veku, no už dávno je známym faktom, že so sociálno-finančným vzdelávaním je dôležité začať už v ranom detstve. Programom, určeným deťom od raného detstva až do dospelosti, je aj medzinárodný program Aflatoun. Zapojenie do […]

Read more

V čom je medzinárodný program AFLATOUN špecifický?

19.12.2023

Metodiky Metodiky programu Aflatoun, ktoré sa venujú sociálno-finančnému vzdelávaniu, podporujú prístup, kedy je dieťa v centre pozornosti. Sú prispôsobené pre rozmanité vekové skupiny detí a mladých ľudí od materskej školy až po ranú dospelosť. Aflatoun International vypracúva metodiky po konzultácii so svojimi partnermi. Tí metodiky kontextualizujú – prispôsobujú ich miestnym podmienkam a dopĺňajú existujúce programy o vlastné skúsenosti […]

Read more

Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN vo svete

15.12.2023

Aflatoun je medzinárodný program zameraný na rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí. V súčasnosti sa realizuje vo viac než 100 krajinách sveta a do jeho aktivít sa ročne zapoja desiatky miliónov detí a mladých ľudí, z toho približne 53% dievčat. Riadiaca organizácia Aflatoun International sídli v Amsterdame. Pri spolupráci so svojimi partnermi […]

Read more

Prečo je dôležité venovať sa finančnej gramotnosti od raného detstva?

12.12.2023

Finančná gramotnosť je schopnosť rozumne spravovať svoje financie, plánovať svoje budúce financie a robiť informované finančné rozhodnutia. Táto schopnosť nie je obmedzená len na výpočty a účtovníctvo; zahŕňa aj širší súbor znalostí a zručností, ktoré nám umožňujú efektívne riadiť naše peniaze a dosiahnuť finančné ciele. Finančná gramotnosť zahŕňa nasledujúce aspekty:    A. Rozpoznávanie a spravovanie financií […]

Read more

Prečo je dôležité venovať sa sociálnej gramotnosti od raného detstva?

8.12.2023

Sociálna (emocionálna) gramotnosť je schopnosť efektívnej komunikácie a interakcie s ľuďmi v rôznych situáciách. Táto schopnosť nie je obmedzená len na osobné vzťahy, ale týka sa aj pracovného prostredia, vzťahov s kolegami, spolupráce v tíme či online komunikácie. Sociálna gramotnosť zahŕňa niekoľko dôležitých komponentov:      A. Emocionálna inteligencia Schopnosť rozpoznávať, chápať a riadiť svoje vlastné emócie […]

Read more

Našou menou je láska

19.07.2023

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť pre všetky deti prístup ku kvalitnému sociálnemu a finančnému vzdelávaniu. Práca s ľuďmi je ťažká, no zároveň aj zaujímavá a kreatívna. Kým sa však odohráva len „na papieri“, jej výsledky síce môžu byť veľkolepé, ale stále sú iba teoretické. Našou snahou pri realizácii programu Aflatoun je preniesť aktivity z papiera do terénu a overiť […]

Read more

Láska na prvý pohľad

22.06.2023

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť pre všetky deti prístup ku kvalitnému sociálnemu a finančnému vzdelávaniu. V živote človeka sa odohrávajú rôzne stretnutia. Niektoré sú náhodné, niektoré úmyselné a niektoré zasa osudové. Každé stretnutie s novým človekom, skupinou nás dokáže svojím spôsobom ovplyvniť a má pre nás nejaký význam. Medzi moje osudové stretnutia patrilo aj prvé stretnutie s Aflatounom v roku […]

Read more

Je Deň detí oslavou všetkých detí?

21.06.2023

Len nedávno sme v našej materskej škole v Spišskej Novej Vsi oslavovali spoločne s naším kamarátom Aflatounom Deň detí. Bol to deň plný zábavy, zážitkov, smiechu a radosti. My sme tento deň využili aj na neformálne vzdelávanie o právach dieťaťa. Jedna z aktivít metodiky Aflatoun sa venuje práve téme práv dieťaťa. Deti sa oboznamujú s tým, aké práva a aké zodpovednosti majú deti a aké […]

Read more

Aj s centami sa dá začať sporiť

20.06.2023

Prostredníctvom aktivít metodiky Aflatoun, ktoré sú zamerané na získavanie základných zručností v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti, získavajú deti vedomosti napríklad aj o tom, čo sú peniaze a aká je ich hodnota. Zamýšľajú sa nad tým, čo znamená míňať peniaze, šetriť a podeliť sa.  Hlavnou výzvou, ktorej sme čelili pri implementácii programu Aflatot (pozn.: časť programu Aflatoun určená […]

Read more

Aflatounove nožičky

25.05.2023

Keď sme v našej Materskej škole v Raslaviciach začínali s programom Aflatoun, nebola núdza o zaujímavé situácie, momenty či poznámky. Každá takáto milá „udalosť“ znamenala veľa nielen pre deti, ale aj pre mňa ako ich učiteľku. Deti v takýchto situáciách ukázali, že sú vnímavejšie, než by sme čakali. Pokúsim sa opísať niekoľko mojich silných zážitkov, aj keď je ich […]

Read more