Úspešne sme ukončili projekt podpory vzdelávania k ľudským právam pre študentov učiteľstva

18.08.2023 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s partnermi – Univerzitou juhovýchodného Nórska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici realizovala od septembra 2022 do augusta 2023 projekt „Ľudskejší prístup k ľudským právam na Slovensku“, ktorého cieľom bolo zlepšiť vysokoškolskú prípravu študentov a študentiek učiteľstva v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Projekt bol podporený v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu […]

Read more

Okrúhly stôl k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam

23.05.2023 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s partnermi Univerzitou Juhovýchodného Nórska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala 2. mája 2023 v Bratislave okrúhly stôl na tému: Výchova a vzdelávanie k ľudským právam v príprave budúcich učiteliek a učiteľov a v školskej praxi na Slovensku a v Nórsku. Okrúhleho stola sa zúčastnilo 20 zástupcov univerzít, škôl, štátnej a verejnej správy i mimovládneho […]

Read more

Príprava učiteľov na výchovu k ľudským právam: Prípadová štúdia

11.04.2023 ,

Katarína Vančíková, Barbara Basarabová, Lýdia Simanová – Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Pozreli sme sa na to, ako učitelia dokážu uchopiť a realizovať výchovu k ľudským právam a ako sa to darí jednej konkrétnej univerzite. Bez nároku na úplnosť prinášame zistenia o príprave učiteľov na výchovu k ľudským právam na Univerzite […]

Read more

Reflexia o vzdelávaní o ľudských právach v Nórsku: Legislatíva, učebné osnovy a prax

28.03.2023 ,

Beate Goldschmidt-Gjerløw, doktorandka na Inštitúte sociológie a sociálnej práce na Univerzite Agder a výskumná pracovníčka na Katedre vzdelávania učiteľov a školského výskumu na Univerzite v Oslo, Nórsko. Základné učebné osnovy V roku 2017 bolo v Nórsku prijaté nové kurikulum pre základné a stredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu. Tento dokument približuje hlavné hodnoty a zásady vzdelávania. […]

Read more

Prečo učiť o ľudských právach?

21.03.2023 ,

Audrey Osler, profesorka pedagogiky, Univerzita juhovýchodného Nórska  Vzdelávanie o ľudských právach Naše chápanie ľudských práv na začiatku 21. storočia bolo formované udalosťami z polovice 20. storočia, a najmä Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z roku 1948, ktorá bola prijatá po druhej svetovej vojne. Všeobecnú deklaráciu vypracovali zástupcovia všetkých regiónov sveta. Boli to ľudia s veľmi odlišným […]

Read more

If people don’t like them, they throw bottles at their heads

13.10.2015 , , ,

A civic association helps to draw attention to incidents of domestic violence against women working in sex business. They have managed to start cooperation with the police and with women working on the street or in brothels. Pointing guns at their heads, threatening with a knife, rapes, fights, strangling or insults. A white van parked near […]

Read more

Primitive or sick – doctors frequently turn down trans patients

6.10.2015 , , ,

The civic association TransFúzia was the first organization in Slovakia to map the struggles endured by people who want to have their gender identity recognized by doctors. The most common problem of transgender people is to find a doctor. The research lead by the civic association TransFúzia monitoring the access to medical care for trans […]

Read more

NoMantinels Theatre: We show love from a different angle

30.09.2015 , , ,

Five years ago, they founded the first LGBTI theatre in Slovakia. The amateur ensemble has added other topics into their repertoire since then, such as violence against women or immigrants. The founder of NoMantinels, Andrej Kuruc, says that the controversial referendum has paradoxically improved the image of homosexuals in media. At the beginning, there was […]

Read more

Slovakia has not dealt with its past yet, EDAH says

23.09.2015 , , ,

In Slovakia, there was a lack of educational materials focused on the topic of holocaust from the Slovak perspective. That is why the civic association EDAH decided to create the first complex material on holocaust in Slovakia within a project supported by the Democracy and Human Rights Program. “Obviously, we know from experience that such […]

Read more

Domestic violence and addiction on men. Women from settlements opt for a change

21.09.2015 , , , ,

Learning to be independent, the importance of education or communication with local administration. Civic association In Minorita teaches Roma women to stand on their feet and change their lives. “At the beginning, it was difficult to work with women from our Roma settlement. They were not used to meet up, so we started with handiwork, […]

Read more