Konzorcium šiestich nezávislých nadácií prerozdelilo mimovládnym organizáciám v roku 2023 na pomoc odídencom z Ukrajiny takmer 10 miliónov EUR

11.01.2024

Tlačová správa 11. január 2024, Bratislava Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava ako líder konzorcia spolu s ďalším piatimi nadáciami prerozdelili v roku 2023 mimovládnym neziskovým organizáciám pomáhajúcim odídencom z Ukrajiny viac než 9,5 milióna EUR. V rámci národného projektu  EU CARE (Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO) získalo finančnú podporu […]

Read more

Bude spustené 5. kolo prijímania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu EU-CARE

31.08.2023

Vážení žiadatelia, v utorok 05.09.2023 bude spustené 5. kolo prijímania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu EU-CARE, s uzávierkou 15.09.2023, 23:59. Nakoľko pôjde o dočerpanie uvoľnenej alokácie z predchádzajúcich kôl NP, 5. kolo je určené už len pre podporu DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI. Pre plynulé vyplácanie finančných prostriedkov je potrebná maximálna súčinnosť žiadateľov, preto ešte pred […]

Read more

12 miliónov eur z projektu EU-CARE už našlo svojich adresátov

30.06.2023

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti vyhlásilo v marci 2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE). Projekt je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu, ktorá vznikla na Slovensku po vypuknutí ruskej vojenskej […]

Read more

FAKTY O POMOCI MIMOVLÁDNÝM ORGANIZÁCIÁM, KTORÉ NA ÚZEMÍ SR REALIZUJÚ HUMANITÁRNE A INTEGRAČNÉ AKTIVITY PRE OSOBY Z UKRAJINY

6.06.2023

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti realizuje Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ Viac informácii na https://eucare.osf.sk/

Read more

Aktuálny stav národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

24.04.2023

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný […]

Read more

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

3.03.2023

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Projekt v celkovom objeme 13 miliónov eur je určený premimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám […]

Read more