Podporené žiadosti v rámci Bilaterálneho fondu

25.02.2016 ,

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho programu Demokracia a ľudské práva, vyhlásenej dňa 2.11.2015,  prijal správca programu Demokracia a ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, celkovo 22 žiadostí o grantovú podporu. Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na základe podkladov externých odborných  hodnotiteľov žiadostí rozhodla o podpore […]

Čítať viac..

Poznačená generácia

27.04.2015 , ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Spoločne proti pravicovému extrémizmu

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Sieťovanie trans organizácií krajín Vyšehrádskej štvorky

, ,

Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodnej podpornej siete organizácií, ktoré obhajujú práva transrodových ľudí v štátoch Vyšehradskej štvorky a prehĺbenie spolupráce s nórskou partnerskou organizáciou LLH, za účelom posilnenia a rozvoja kapacít týchto organizácií so zámerom zvýšiť efektivitu advokácie rodovej rovnosti na Slovensku a v ďalších postsocialistických štátoch stredoeurópskeho regiónu. web: www.transfuzia.sk kontakt: havlicek.christian@gmail.com

Čítať viac..

Doprava – vec verejná

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Čítať viac..

Hlavy pomáhajú

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.nadaciapontis.sk kontakt: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Čítať viac..

Verejný záujem vs záujem verejnosti

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.slatinka.sk kontakt: paulikova@changenet.sk

Čítať viac..

Môj svet – moje práva

, ,

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny. web: www.amnesty.sk kontakt: jana.malovicova@amnesty.sk

Čítať viac..