Čo robíme

Naším poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíjame aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu v spoločnosti.

Projekty realizujeme v spolupráci so slovenskými a zahraničnými donormi a partnermi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia a verejnej správy.

Grantové programy

Čítať viac...

Kritické myslenie

Čítať viac...

Inkluzívne vzdelávanie a participácia

Čítať viac...

Archív našich projektov

Čítať viac...

Čítajte naše príbehy

Newsletter