Čo robíme

Naším poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíjame aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu v spoločnosti.

Našimi prioritnými oblasťami pôsobenia sú:

  1. Ľudské práva a slobody
  2. Kritické myslenie a participácia
  3. Inkluzívne vzdelávanie
  4. Stronger Roots for Civil Society

Projekty realizujeme v spolupráci so slovenskými a zahraničnými donormi a partnermi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia a verejnej správy.

Ľudské práva a slobody

Čítať viac...

Kritické myslenie a participácia

Čítať viac...

Inkluzívne vzdelávanie

Čítať viac...

Stronger Roots for Civil Society

Čítať viac...

Naše projekty(všetky)

Čítať viac...

Čítajte naše príbehy

Newsletter