Na stiahnutie

Publikácie

Našli sme ich! Ľudské práva (nielen) pre občiankarov

Ročenka Novinárskej ceny 2020

STRUČNÁ PRÍRUČKA KU KAMPANIAM

Hlas detí v slovenských školách a fungovanie žiackych školských rád

Index participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a školách

Návrh stratégie podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v Slovenskej republike

Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu

Pozičný dokument: Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku

Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky

Škola ako aktér zmeny v životoch detí a v komunite

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie

Inklúzia Rómov od raného detstva+ / REPORT

Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva / KĽÚČOVÉ POSOLSTVÁ

Muslimovia sú… / Muslims are…

Dokumenty

Nadačná listina / aktualizácia 07-2021

Štatút nadácie / aktualizácia 07-2021

Politika ochrany detí, mladých ľudí a zraniteľných dospelých Nadácie otvorenej spoločnosti

Výročné správy

Logá

Logo OSF pdf

Logo OSF jpg SK

Logo OSF jpg ENG

Dizajnmanuál

Logá Open Gallery

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality