Na stiahnutie

Publikácie

STRUČNÁ PRÍRUČKA KU KAMPANIAM

Hlas detí v slovenských školách a fungovanie žiackych školských rád

Index participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a školách

Návrh stratégie podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v Slovenskej republike

Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu

Pozičný dokument: Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku

Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky

Metodika Aflatot

Tréningový manuál AFLATOT

Manuál pre prácu s rodinami

Škola ako aktér zmeny v životoch detí a v komunite

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie

Inklúzia Rómov od raného detstva+ / REPORT

Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva / KĽÚČOVÉ POSOLSTVÁ

Muslimovia sú… / Muslims are…

Výročné správy

Logá

Logo OSF pdf

Logo OSF jpg SK

Logo OSF jpg ENG

Dizajnmanuál

Logá Open Gallery

Dokumenty

Nadačná listina / aktualizácia 07-2021

Štatút nadácie / aktualizácia 07-2021

 

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality