Naši ľudia


Ján Orlovský

výkonný riaditeľ
jan.orlovsky@osf.sk


Jana Dravecká

finančná riaditeľka
jana.dravecka@osf.sk


Natália Tomeková

manažérka pre komunikáciu
natalia.tomekova@osf.sk


Zuzana Čačová

programová manažérka EEA
zuzana.cacova@osf.sk


Erika Szabóová

erika.szaboova@osf.sk


Tomáš Kriššák

tomas.krissak@osf.sk


Adriana Repáňová

adriana.repanova@osf.sk


Ondrej Škvarenina

ondrej.skvarenina@osf.sk


Milica Štefánková

milica.stefankova@osf.sk


Peter Bernáth

peter.bernath@osf.sk

Rada starších

Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavol Demeš
Štefan Markuš
Lev Bukovský
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca

Správna rada

Michaela Benedigová

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave (1993) a získala titul MBA na Webster University v St. Louis, Missouri (2002). Od r. 1997 vedie Seesame, súkromnú spoločnosť pre public relations a komunikáciu. Je členkou Správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku (od r. 2007). V rr. 2008 až 2015 pôsobila ako hosťujúca prednášajúca na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktívne sa podieľa na viacerých občianskych a humanitárnych iniciatívach na Slovensku a v zahraničí.

Peter Kubina

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 2005 a advokátom sa stal v roku 2009. Celú svoju profesionálnu prax pôsobí v medzinárodnej advokácii. V súčasnosti je vedúcim partnerom bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons, ktorá je najväčšou právnickou firmou na svete. Je špecialistom na bankové a finančné právo (vrátane akvizičného a projektového financovania, financovania nehnuteľností, exportného financovania a kapitálových trhov), ústavné právo a riešenie sporov v širokom spektre právnych oblastí. V rámci problematiky riešenia sporov sa venuje aj rozhodcovskému konaniu (vrátane výkonu funkcie rozhodcu v domácich aj medzinárodných arbitrážach) a ústavnoprávnym sporom (vrátane zastupovania účastníkov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky). Podľa nezávislých medzinárodných hodnotiacich publikácii Chambers a Legal 500 patrí na Slovensku dlhodobo k najvyššie hodnoteným právnikom v oblasti bankovníctva, financovania a riešenia sporov. Popri svojej právnej praxi pôsobí aj ako externý prednášajúci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v oblasti ústavného práva.

Ivana Molnárová

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako predajca a od roku 2008 už ako marketingová a obchodná riaditeľka spoločnosti Profesia pre Slovensko, Česko a Maďarsko. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. V roku 2013 získala ocenenie TOP Žena slovenského biznisu, ktorú udeľuje denník Hospodárske noviny – HN Club. V tomto roku ju ekonomický týždenník TREND nominoval na Manažérku roka. Má dve deti. Členkou správnej rady nadácie je od 14. júla 2015, 28.10.12015 sa stala jej predsedníčkou.

Radovan Pala

V roku 1999 ukončil štúdium na PF UK v Bratislave, počas ktorého absolvoval študijné pobyty v Prahe a v Berlíne. V roku 2003 získal summa cum laude titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene v odbore medzinárodného obchodného práva a v roku 2011 mu bol udelený titul Ph.D. Publikoval viacero článkov o postavení a zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností a práve duševného vlastníctva, je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (akciová spoločnosť) a pravidelne prednáša na témy týkajúce sa obchodného a pracovného práva, ako aj compliance. Radovan Pala je od roku 2004 zakladateľom a managing partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c na Slovensku. V rámci advokátskej praxe pôsobí pre niekoľko NGO projektov – TaylorWessing je členom Fondu pre transparentné Slovensko, odborne podporuje projekt ETF Slovensko – Budujeme nádej a poskytuje konzultácie organizáciám ako je Transparency International a Aliancia Fair-play.

Tatiana Švrčková

Od roku 1993 pracuje v telekomunikačnej spoločnosti. V rámci úseku externej komunikácie a verejných záležitostí má na starosti zodpovedné podnikanie, firemnú filantropiu a korporátny sponzoring. Stála pri zrode rôznych projektov a organizácii zameraných na podporu nepočujúcich a vzdelávania. Je členkou Poradného výboru Charty diverzity, Výkonného výboru Fondu pre transparentné Slovensko a podpredsedníčkou Asociácie Nadácii a Nadačných Fondov.

Miroslav Šarišský

Študoval na Universiteit Utrecht v Holandsku, právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a filozofiu a anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval ako projektový manažér v American Bar Association. Pôsobil v Národnej rade Slovenskej republiky – v rokoch 2003 až 2005 ako riaditeľ Odboru právnych služieb a verejného obstarávania, od roku 2003 do 2006 ako riaditeľ Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. V Národnej banke Slovenska sa komunikačne podieľal na prechode Slovenska na euro. Od roku 2009 pracuje v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ENEL), kde v súčasnosti pôsobí ako Head of Institutional Affairs. Venuje sa podpore spravodlivosti a antikorupčných aktivít, v rokoch 200 – 2002 bol členom Riadiaceho výboru boja proti korupcii a spoluzakladal Fond pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis. Koordinoval a organizoval viaceré projekty mimovládnych organizácii pracujúcich so zdravotne postihnutými ľuďmi či ľuďmi bez domova.

Dozorná rada

Peter Gažík je absolventom politológie a lingvistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval tiež Master Programme na London School of Economics and Political Science. Po štúdiách nastúpil v TV Markíza na post zahraničného redaktora spravodajstva, neskôr bol konzultantom pre vládne vzťahy v spoločnosti Candole Partners. Od roku 2011 pôsobil v O2 Slovakia na pozícii Public Affairs Director. V máji 2014 nastúpil do spoločnosti Neulogy ako riaditeľ pre business development a inovácie, kde sa venoval start-upom, inovatívnym projektom a konzultáciám v tejto oblasti, paralelne bol v tom čase aj externým konzultantom O2 Slovakia v oblasti regulácie. 1. júna 2015 sa stal generálnym riaditeľom O2 Slovakia.

Magdaléna Dobišová od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Skanska, po fúzii všetkých spoločností Skanska na Slovensku v roku 2010 začala pôsobiť ako riaditeľka odboru kancelárie generálneho riaditeľa. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou Skanska SK. Získala ocenenie Top žena slovenského biznisu 2014. Je členkou Business Leaders Forum, kde v rokoch 2014-2015 pôsobila na pozícii prezidentky.

Renáta Bláhová je zakladajúcou partnerkou spoločnosti BMB Leitner sídliacej v Bratislave. Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, študovala na SLU v USA (MBA) a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni (LL.M. v medzinárodnom daňovom práve). Pravidelne uverejňuje články a komentáre k najnovšiemu vývoju daňovej legislatívy v odbornej tlači, je spoluautorkou početných odborných publikácií z oblasti daňového práva. Je prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association, členkou Metodickej komisie MF SR pre priame dane a predsedajúcou pracovnej skupiny Právo & Dane pri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore.

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality