Naši ľudia

Jana Dravecká

Jana Dravecká

Finančná riaditeľka / Správkyňa nadácie
jana.dravecka@osf.sk

Matúš Horvatovič

Matúš Horvatovič

Projektový koordinátor
.
matus.horvatovic@osf.sk

Júlia Birčáková

Júlia Birčáková

Projektová koordinátorka
.
julia.bircakova@osf.sk


Erika Szabóová

Programová manažérka - senior
erika.szaboova@osf.sk


Eva Koreňová

Projektová koordinátorka
eva.korenova@osf.sk


Petronela Mesároš Uskobová

Finančná kontrolórka ACF
petronela.uskobova@osf.sk


Vladimíra Sýkorová

Finančná kontrolórka ACF
vladimira.sykorova@osf.sk


Milica Štefánková

Asistentka
milica.stefankova@osf.sk


Peter Bernáth

IT
peter.bernath@osf.sk

Správna rada

Oĺga Beláňová | Zakladajúca a riadiaca partnerka právnej kancelárie BBH, s.r.o. v Bratislave. Špecialistka na sporovú agendu, bankrot, reštrukturalizáciu, transakcie v oblasti nehnuteľností a podnikové právo. Je dlhoročnou právnou poradkyňou pre projekty v oblasti nehnuteľností skupín Erste, PPFZIT a Generali, zastupujem tiež jednu z dcérskych bánk skupiny Erstea veriteľov v konkurzných konaniach a bankrotoch.

Michaela Benedigová | predsedníčka SR | Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave (1993) a získala titul MBA na Webster University v St. Louis, Missouri (2002). Od r. 1997 vedie Seesame, súkromnú spoločnosť pre public relations a komunikáciu. Je členkou Správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku (od r. 2007). V rr. 2008 až 2015 pôsobila ako hosťujúca prednášajúca na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktívne sa podieľa na viacerých občianskych a humanitárnych iniciatívach na Slovensku a v zahraničí.

Pavol Hardoš | Získal PhD v politických vedách na CEU v Budapešti a MA v rovnakom odbore na CEU a UK v Bratislave. Na FSEV pôsobí od r. 2015 avyučuje teoretické aspekty štúdia politiky. Jeho výskum sa venuje teórii demokracie, otázkam politickej reprezentácie, politickej filozofie a apistemickým aspektom demokratickej politiky.

Ján Orlovský | Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti. V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. V rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1989) a Ústavu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pri Právnickej fakulte UK v Bratislave (1993).

Katarína Strýčková | Absolventka žurnalistiky, politológie a medzinárodných vzťahov UK Bratislava. Od roku 2000 som venovala medz. vzťahom a diplomatickému protokolu (10 rokov na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, neskôr ako riaditeľka odboru zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie NRSR). Podieľala sa na príprave oficiálnej návštevy kráľovnej Alžbety II. na Slovensku, riadila inauguráciu prezidenta A. Kisku, či podujatia parlamentnej dimenzie SK PRES 2016. Ako osobná poradkyňa pôsobila aj počas nástupu prezidentky Zuzany Čaputovej.
V roku 2010 založila a do 2017 viedla ako dobrovoľníčka Klub železných matiek. Dnes funguje ako občianske združenie, ktoré reprezentuje. Špecifickú ženskú skúsenosť a pohľad na svet totiž považuje za dôležitú, no mnohokrát na škodu nás všetkých prehliadanú hodnotu. Zaujíma sa o témy posilňovania dôvery, spolupatričnosti, empatie a spolupráce ľudí v krajine, v ktorej žijem, ako aj v globálnom ľudskom spoločenstve. Podporuje zapájanie žien a dievčat do celospoločenskej diskusie.
Aj preto v roku 2018 vymyslela projekt rozhovorov s inšpiratívnymi a zaujímavými ženami V ženskom rode, ktorý od novembra 2019 vychádza pod hlavičkou Denníka N.

Tatiana Švrčková | Od roku 1993 pracuje v telekomunikačnej spoločnosti. V rámci úseku externej komunikácie a verejných záležitostí má na starosti zodpovedné podnikanie, firemnú filantropiu a korporátny sponzoring. Stála pri zrode rôznych projektov a organizácii zameraných na podporu nepočujúcich a vzdelávania. Je členkou Poradného výboru Charty diverzity, Výkonného výboru Fondu pre transparentné Slovensko a podpredsedníčkou Asociácie Nadácii a Nadačných Fondov.

Dozorná rada

Magdaléna Dobišová od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Skanska, po fúzii všetkých spoločností Skanska na Slovensku v roku 2010 začala pôsobiť ako riaditeľka odboru kancelárie generálneho riaditeľa. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou Skanska SK. Získala ocenenie Top žena slovenského biznisu 2014. Je členkou Business Leaders Forum, kde v rokoch 2014-2015 pôsobila na pozícii prezidentky.

Csilla Droppová je nielen známou osobnosťou neziskového sektora, ale aj ekonómka, aktivistka a vysokoškolská pedagogička. Svojimi aktivitami podporuje dobročinnosť, darcovstvo a dobrovoľníctvo, usiluje sa o udržanie dobrej komunikácie medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a mestami. V súčasnosti riadi konzultačnú spoločnosť v oblasti manažmentu a marketingu, realizuje prednášky, školenia a tréningové programy krízového manažmentu. Csilla sa aktívne angažuje vo viacerých neziskových organizáciách v oblasti udržateľného turizmu, vzdelávania, komunálnej politiky, ľudských práv a charity. Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste a medzinárodnej konferencie Human Forum.

Roman Ružbársky, vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, od roku 2010 sa venuje a vykonáva slobodné povolanie advokáta, toho času pôsobí na vedúcej pozícii v štátnej správe v rámci rezortu vnútra.

Rada starších

Rudolf Chmel
Martin Bútora
Pavol Demeš
Štefan Markuš
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality