Naši ľudia


Andrea Erdősová

správkyňa nadácie
andrea.erdosova@osf.sk


Jana Dravecká

finančná riaditeľka
jana.dravecka@osf.sk


Zuzana Čačová

Programová manažérka - senior
zuzana.cacova@osf.sk


Erika Szabóová

Programová manažérka - senior
erika.szaboova@osf.sk


Michaela Danišová

Projektová koordinátorka
michaela.danisova@osf.sk


Petronela Mesároš Uskobová

Finančná kontrolórka ACF Slovakia
petronela.uskobova@osf.sk


Vladimíra Sýkorová

Finančná kontrolórka ACF Slovakia
vladimira.sykorova@osf.sk


Milica Štefánková

Asistentka
milica.stefankova@osf.sk


Peter Bernáth

IT
peter.bernath@osf.sk

Správna rada

Oĺga Beláňová | Zakladajúca a riadiaca partnerka právnej kancelárie BBH, s.r.o. v Bratislave. Špecialistka na sporovú agendu, bankrot, reštrukturalizáciu, transakcie v oblasti nehnuteľností a podnikové právo. Je dlhoročnou právnou poradkyňou pre projekty v oblasti nehnuteľností skupín Erste, PPFZIT a Generali, zastupujem tiež jednu z dcérskych bánk skupiny Erstea veriteľov v konkurzných konaniach a bankrotoch.

Michaela Benedigová | predsedníčka SR | Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave (1993) a získala titul MBA na Webster University v St. Louis, Missouri (2002). Od r. 1997 vedie Seesame, súkromnú spoločnosť pre public relations a komunikáciu. Je členkou Správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku (od r. 2007). V rr. 2008 až 2015 pôsobila ako hosťujúca prednášajúca na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Aktívne sa podieľa na viacerých občianskych a humanitárnych iniciatívach na Slovensku a v zahraničí.

Pavol Hardoš | Získal PhD v politických vedách na CEU v Budapešti a MA v rovnakom odbore na CEU a UK v Bratislave. Na FSEV pôsobí od r. 2015 avyučuje teoretické aspekty štúdia politiky. Jeho výskum sa venuje teórii demokracie, otázkam politickej reprezentácie, politickej filozofie a apistemickým aspektom demokratickej politiky.

Ján Orlovský | Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti. V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. V rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1989) a Ústavu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pri Právnickej fakulte UK v Bratislave (1993).

Katarína Strýčková | Absolventka žurnalistiky, politológie a medzinárodných vzťahov UK Bratislava. Od roku 2000 som venovala medz. vzťahom a diplomatickému protokolu (10 rokov na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, neskôr ako riaditeľka odboru zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie NRSR). Podieľala sa na príprave oficiálnej návštevy kráľovnej Alžbety II. na Slovensku, riadila inauguráciu prezidenta A. Kisku, či podujatia parlamentnej dimenzie SK PRES 2016. Ako osobná poradkyňa pôsobila aj počas nástupu prezidentky Zuzany Čaputovej.
V roku 2010 založila a do 2017 viedla ako dobrovoľníčka Klub železných matiek. Dnes funguje ako občianske združenie, ktoré reprezentuje. Špecifickú ženskú skúsenosť a pohľad na svet totiž považuje za dôležitú, no mnohokrát na škodu nás všetkých prehliadanú hodnotu. Zaujíma sa o témy posilňovania dôvery, spolupatričnosti, empatie a spolupráce ľudí v krajine, v ktorej žijem, ako aj v globálnom ľudskom spoločenstve. Podporuje zapájanie žien a dievčat do celospoločenskej diskusie.
Aj preto v roku 2018 vymyslela projekt rozhovorov s inšpiratívnymi a zaujímavými ženami V ženskom rode, ktorý od novembra 2019 vychádza pod hlavičkou Denníka N.

Tatiana Švrčková | Od roku 1993 pracuje v telekomunikačnej spoločnosti. V rámci úseku externej komunikácie a verejných záležitostí má na starosti zodpovedné podnikanie, firemnú filantropiu a korporátny sponzoring. Stála pri zrode rôznych projektov a organizácii zameraných na podporu nepočujúcich a vzdelávania. Je členkou Poradného výboru Charty diverzity, Výkonného výboru Fondu pre transparentné Slovensko a podpredsedníčkou Asociácie Nadácii a Nadačných Fondov.

Dozorná rada

Magdaléna Dobišová od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Skanska, po fúzii všetkých spoločností Skanska na Slovensku v roku 2010 začala pôsobiť ako riaditeľka odboru kancelárie generálneho riaditeľa. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou Skanska SK. Získala ocenenie Top žena slovenského biznisu 2014. Je členkou Business Leaders Forum, kde v rokoch 2014-2015 pôsobila na pozícii prezidentky.

Renáta Bláhová je zakladajúcou partnerkou spoločnosti BMB Leitner sídliacej v Bratislave. Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, študovala na SLU v USA (MBA) a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni (LL.M. v medzinárodnom daňovom práve). Pravidelne uverejňuje články a komentáre k najnovšiemu vývoju daňovej legislatívy v odbornej tlači, je spoluautorkou početných odborných publikácií z oblasti daňového práva. Je prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association, členkou Metodickej komisie MF SR pre priame dane a predsedajúcou pracovnej skupiny Právo & Dane pri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore.

Rada starších

Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavol Demeš
Štefan Markuš
Lev Bukovský
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality