Naši ľudia


Fedor Blaščák

Správca nadácie
fedor.blascak@osf.sk


Martin Mlynek

Finančný riaditeľ
martin.mlynek@osf.sk


Dagmar Hunt

Finančná manažérka
dagmar.hunt@osf.sk


Magdaléna Kubandová

Office manažérka
magdalena.kubandova@osf.sk


Peter Lenčo

Programový manažér Stronger Roots
peter.lenco@osf.sk


Katarína Hrabětová

Projektový manažér Stronger Roots
katarina.hrabetova@osf.sk


Andrea Kleine

Novinárska cena
andrea.kleine@osf.sk


Peter Bernáth

pracovník
peter.bernath@osf.sk

Správna rada

Matej Ftáčnik (predseda) |  Je absolventom odboru počítačová veda na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a tiež rozvojového podnikateľského programu na MIT v USA. Patril k priekopníkom startupovej kultúry a komunity na Slovensku. V roku 2011 získal cenu Start Up Award, v roku 2019 sa stal EY technologickým podnikateľom roka. Matej je nositeľom ocenenia Krištáľové krídlo, magazín Forbes ho zaradil do zoznamu Slovákov 30 pod 30.

Pavol Hardoš | Získal PhD v politických vedách na CEU v Budapešti a MA v rovnakom odbore na CEU a UK v Bratislave. Na FSEV pôsobí od r. 2015 avyučuje teoretické aspekty štúdia politiky. Jeho výskum sa venuje teórii demokracie, otázkam politickej reprezentácie, politickej filozofie a epistemickým aspektom demokratickej politiky.

Ján Orlovský | Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti. V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. V rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1989) a Ústavu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pri Právnickej fakulte UK v Bratislave (1993).

Katarína Strýčková | Absolventka žurnalistiky, politológie a medzinárodných vzťahov UK Bratislava. Od roku 2000 som venovala medz. vzťahom a diplomatickému protokolu (10 rokov na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, neskôr ako riaditeľka odboru zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie NRSR). Podieľala sa na príprave oficiálnej návštevy kráľovnej Alžbety II. na Slovensku, riadila inauguráciu prezidenta A. Kisku, či podujatia parlamentnej dimenzie SK PRES 2016. Ako osobná poradkyňa pôsobila aj počas nástupu prezidentky Zuzany Čaputovej.
V roku 2010 založila a do 2017 viedla ako dobrovoľníčka Klub železných matiek. Dnes funguje ako občianske združenie, ktoré reprezentuje. Špecifickú ženskú skúsenosť a pohľad na svet totiž považuje za dôležitú, no mnohokrát na škodu nás všetkých prehliadanú hodnotu. Zaujíma sa o témy posilňovania dôvery, spolupatričnosti, empatie a spolupráce ľudí v krajine, v ktorej žijem, ako aj v globálnom ľudskom spoločenstve. Podporuje zapájanie žien a dievčat do celospoločenskej diskusie.
Aj preto v roku 2018 vymyslela projekt rozhovorov s inšpiratívnymi a zaujímavými ženami V ženskom rode, ktorý od novembra 2019 vychádza pod hlavičkou Denníka N.

Magdaléna Vášáryová | herečka a bývalá diplomatka, vyštudovaná sociologička na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 1970 – 1989 pôsobila ako herečka v bratislavských divadlách. Počas Nežnej revolúcie sa podieľala na aktivitách Verejnosti proti násiliu a po revolúcii sa stala prvou veľvyslankyňou Československa v Rakúsku, kde pôsobila do roku 1993. V roku 1993 spoluzaložila Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku a ako veľvyslankyňa neskôr opäť pôsobila v Poľsku, v rokoch 2000 – 2005. Je členkou Správnej rady SFPA, predsedníčka Správnej rady Via Cultura a predsedníčka spolku slovenských žien ŽIVENA.

Lucia Žitňanská | docentka práva, bývalá poslankyňa NRSR a trojnásobná ministerka spravodlivosti. Presadila viacero dôležitých reforiem v oblasti transparentnosti a súdnictva, vrátane povinného zverejňovania zmlúv a súdnych rozhodnutí. V roku 2018 odišla z vlády a po roku 2020 sa stiahla z politického diania. V súčasnosti pôsobí na Katedre občianskeho a obchodného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Dozorná rada

Magdaléna Dobišová od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Skanska, po fúzii všetkých spoločností Skanska na Slovensku v roku 2010 začala pôsobiť ako riaditeľka odboru kancelárie generálneho riaditeľa. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou Skanska SK. Získala ocenenie Top žena slovenského biznisu 2014. Je členkou Business Leaders Forum, kde v rokoch 2014-2015 pôsobila na pozícii prezidentky.

Csilla Droppová je nielen známou osobnosťou neziskového sektora, ale aj ekonómka, aktivistka a vysokoškolská pedagogička. Svojimi aktivitami podporuje dobročinnosť, darcovstvo a dobrovoľníctvo, usiluje sa o udržanie dobrej komunikácie medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a mestami. V súčasnosti riadi konzultačnú spoločnosť v oblasti manažmentu a marketingu, realizuje prednášky, školenia a tréningové programy krízového manažmentu. Csilla sa aktívne angažuje vo viacerých neziskových organizáciách v oblasti udržateľného turizmu, vzdelávania, komunálnej politiky, ľudských práv a charity. Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste a medzinárodnej konferencie Human Forum.

Peter Malík popri absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave študoval podnikové financie aj na RUHR Universität Bochum. Ďalej sa venoval auditu v jednej z veľkých medzinárodných spoločností kde si doplnil vzdelanie v rámci program ACCA. Následne pôsobil najmä v bankovníctve a od roku 2019 sa venuje podnikaniu v oblasti financií a nehnuteľností. Niekoľko rokov bol členom správnej rady Karpatskej nadácie.

Rada starších

Rudolf Chmel
Martin Bútora
Pavol Demeš
Štefan Markuš
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality