Pozvánka na seminár: Manažovanie údajov a využívanie CRM v neziskovke

Keď mimovládne neziskové organizácie začnú cielene budovať svoju komunitu priaznivcov, začnú jej narastať počty jednotlivých priaznivcov z radov dobrovoľníkov, darcov, podporovateľov a pod. Pre efektívne udržiavanie kontaktu s jednotlivými skupinami, informovanie ich o činnosti a aktivitách, vťahovanie ich do činnosti organizácie a jej podpory, je vhodné systematicky pracovať s údajmi o týchto skupinách a s komunikovanými informáciami.

Aby sme posilnili profesionalizáciu slovenských mimovládnych neziskových organizácií v tejto oblasti, pripravili sme workshop s témou Manažovanie údajov a využívanie CRM v neziskovke, ktorý sa uskutoční 9.4.2024 v čase od 9:00 do 13:00 v Bratislave – Rači, v priestoroch Komunitného centra Stará jedáleň.

Na seminári sa spoločne pozrieme na to:

  • aké údaje sú pre neziskovku dôležité a prečo je potrebné mať v nich poriadok;
  • kedy nám na manažovanie údajov stačí dobrá tabuľka a kedy je čas rozmýšľať nad CRM systémom;
  • čo je Salesforce a ako ho môžeme využiť pre svoju organizáciu;
  • ako organizácie Salesforce využívajú (fundraising, správa klientov, dobrovoľníkov, kampane, projekty, grnaty atď.);
  • aký je proces implementácie (na čo sa pripraviť, pokiaľ zvažujete zavedenie Salesforce či iného CRM nástroja);
  • aké sú náklady na zavedenie a prevádzku.

Lektorka: Petra Joklová, riaditeľka CRM pro neziskovky

Účasť na seminári je zdarma. Organizátor zabezpečuje organizáciu podujatia, lektorku, občerstvenie. Prípadné cestovné a ubytovacie náklady si hradia účastníci sami. Podujatie končí na obed, obed však nie je pre účastníkov zabezpečený.

Na seminár sa môžete prihlásiť do 31.3.2024 prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA. Počet miest je limitovaný na 40. Potvrdenie o účasti/naplnení kapacity pošleme prihláseným záujemcom do 3.4.2024.

Seminár realizujeme v rámci programu  Stronger Roots, ktorý spolufinancuje Európska únia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Autor/ka: Peter Lenčo 8.03.2024